Indústria

Les exportacions agroalimentàries i pesqueres es van incrementar un 11 % el 2021

05/08/2022

Les exportacions agroalimentàries i pesqueres es van incrementar l'any 2021 un 11% respecte del 2020, i van assolir la xifra rècord de 60.118 milions d'euros, amb un saldo positiu a la balança comercial de 18.948 milions d'euros, que representa també un màxim històric. Aquestes vendes van suposar el 19% del total de les exportacions d'Espanya l'any passat, dada que reflecteix l'important paper que tenen els sectors agroalimentari i pesquer en el conjunt del comerç exterior espanyol.Les dades estan recollides en l'Informe anual de comerç exterior 2021 elaborat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a partir de les dades provisionals de l'any 2021 del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Aquest document, publicat a la pàgina web del ministeri, permet conèixer en profunditat la situació actual del comerç exterior del sector agroalimentari i pesquer mitjançant una anàlisi detallada i actualitzada de les principals magnituds i dels indicadors més importants, però també de les dades de les relacions comercials bilaterals amb diferents Estats membres de la Unió Europea i tercers països.Les importacions agroalimentàries i pesqueres es van incrementar un 16,4% respecte de l'any 2020, amb un valor total de 41.169 milions d'euros. Tot i aquest increment, superior al de les exportacions, el saldo positiu de la balança comercial del sector va créixer un 0,8%, fins a situar-se en els 18.948 milions d'euros.En un any caracteritzat pel començament de la recuperació econòmica després de la pandèmia de la COVID-19, el conjunt de les exportacions espanyoles es va incrementar en un 20,1%. D'altra banda, les importacions van augmentar un 23,8% respecte de l'any 2020, més de set punts per sobre de les agroalimentàries i pesqueres.Pel que fa als principals subsectors exportadors, l'any 2021 es va situar en primer lloc, per importància econòmica, el grup de fruita, amb un valor exportat de 10.162 milions d'euros. Tot seguit, es va situar el grup de carns, amb 8.819 milions d'euros, i el d'hortalisses, amb 7.461 milions d'euros.


El grup d'olis i greixos és el que va presentar un creixement més gran de les exportacions, un 27,4%, amb valor total de 5.359 milions d'euros, impulsat fonamentalment per l'oli d'oliva. El grup de les begudes va registrar un augment de les exportacions del 13,8%.


Pel que fa a les destinacions de les exportacions agroalimentàries i pesqueres espanyoles el 2021, el 63% es va dirigir a la Unió Europea, amb un increment de l'11,4% respecte de l'any 2020. Les exportacions a tercers països van créixer un 10,2% .L'informe anual està disponible en l'enllaç següent: https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informecomextanual2021_tcm30-624087.pdf