Pesca

Les espècies que es fan servir en l'aqüicultura encara conserven parents silvestres

26/08/2019


L'aqüicultura fa servir al món prop de600 espècies que encara conserven parents silvestres, a diferència del que passa a l'agricultura i la ramaderia, en què moltes varietats i races s'han perdut.


L'Organització de l'ONU per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO) va difondre divendres uninforme sobre l'estat global dels recursos aquàticsa partir de les dades recollides de 92 països, que representen el 96 % de la producció aqüícola i més del 80 % de la pesquera. El 2016, es van criar més de 550 espècies (598 des que la FAO té registre), el 45 % de les quals només tenen petites diferències respecte de les contraparts silvestres.


Totes les espècies cultivades tenen més parents salvatges a la natura, tot i quemoltes "estan amenaçades i necessiten més atenció perquè es conservin", va explicar a EFE un dels autors de l'estudi, Graham Mair. EFEAGRO
">