Agroeconomia

Les cooperatives agroalimentàries ja facturen més de 33.000 M?

03/10/2020

Cooperatives Agro-alimentàries d'Espanya va presentar el mes de juliol passat les dades del 2019 de l'Observatori Socioeconòmic del Cooperativisme Agroalimentari, OSCAE, una potent eina que permet conèixer i fer un seguiment d'aquestes entitats associatives. En la presentació de l'informe, que recull xifres tancades el 2018, el president de Cooperatives Agroalimentàries d'Espanya, Ángel Villafranca, va destacar que des del 2007 les cooperatives han crescut en ocupació directa un 22 %, i a això caldria sumar-hi les feines indirectes que es beneficien de l'activitat d'aquestes entitats en el medi rural. Pel que fa a la facturació total, va assolir els 32.988 M?, un -0,9 % respecte de la campanya anterior, a causa fonamentalment de la important caiguda de facturació que va assolir aquell any el sector de l'oli d'oliva, on les cooperatives tenen un pes important. L'informe també observa un efecte de concentració empresarial d'aquestes entitats, sobretot en les més grans, el 20 % de les quals avui facturen el 80 % del total del cooperativisme. D'altra banda, Agustín Herrero, director general de Cooperatives Agro-alimentàries d'Espanya, va subratllar que l'OSCAE constata que el 31 % d'aquestes entitats ja exporten, i que representen actualment el 16 % de la facturació exterior del sector agroalimentari espanyol. "Les 3.669 cooperatives agroalimentàries generen més de 111.000 llocs de treball directes" En aquest sentit, les exportacions de les cooperatives agroalimentàries han mostrat una evolució molt positiva durant els últims anys, amb un increment significatiu del 71 % de la facturació en els mercats forans entre el 2011 i el 2018. Segons va apuntar Ángel Villafranca, les cooperatives concentren una part important de la producció nacional d'oli d'oliva, vi, fruita i hortalisses, i la facturació directa del total del cooperativisme agroalimentari (incloenthi les mercantils participades) representen el 28 % del


valor de les vendes netes de la indústria alimentària


espanyola (les cooperatives només són el 12 %


d'aquest col·lectiu), cosa que equival al 63 % del valor


de la producció final agrària espanyola.  Aposta per la sostenibilitat El president de les cooperatives agroalimentàries espanyoles va reiterar l'aposta per la sostenibilitat ambiental d'aquestes entitats, pioneres en la utilització del control biològic com a alternativa i complement als tractaments fitosanitaris; en la implantació de sistemes de gestió de qualitat de productes, d'estàndards de producció integrada i sistemes de gestió mediambiental; en tècniques d'eficiència energètica; en reducció de la petjada de carboni, o en la incorporació d'energies renovables o


la cogeneració. A més, va destacar l'important esforç


en producció i comercialització ecològica de més de


360 cooperatives, que representen el 27 % del valor


de la producció ecològica espanyola. GUANYAR EN DIMENSIÓ EL TOP 10 DEL COOPERATIVISME AGROALIMENTARI EVOLUCIÓ DELS SECTORS COOPERATIUS PRINCIPALS (2011 - 2018). MILIONS D'EUROS Any rere any s'observa un procés continu d'increment de la dimensió cooperativa agroalimentària. Disminueix el nombre i la facturació dels estrats inferiors, especialment microempreses, i s'incrementa la dimensió dels estrats superiors, fonamentalment el de grans empreses. També és molt important el paper de les cooperatives de segon grau com a estructures vertebradores del cooperativisme agroalimentari nacional (concentren i gestionen la transformació/comercialització d'un important volum de producte de les cooperatives de base). Així, el 42 % de les cooperatives de primer grau ja participen en cooperatives de segon grau, i 130 entitats de segon grau concentren el 22 % de la facturació total, amb una mitjana de 49 M? per empresa