Pesca

Les captures de tonyina d'ulls grossos seran de 62.000 tones el 2020

27/11/2019

La Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica (ICCAT) ha acordat un nou pla d'ordenació per als túnids tropicals amb un TAC (total admissible de captures) de tonyina d'ulls grossos de 62.500 tones el 2020 i de 61.500 el 2021.


En la 26ª reunió ordinària de la ICCAT, que s'ha clausurat aquest dilluns a Palma, ha acordat a més esmenar el Conveni Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica, que modernitza la Comissió i atorga un mandat per a l'ordenació de les espècies oceàniques, pelàgiques i altament migratòries de taurons i rajades, ha informat aquesta organització pesquera intergovernamental en un comunicat.


La Comissió s'ha reunit per avaluar l'aplicació de les mesures regulatives en vigor i per establir mesures de conservació i ordenació per al futur.


El 2019, s'han fet avaluacions científiques completes d'estocs per a la tonyina d'aleta groga (Thunnus albacares) i l'agulla blanca (Tetrapturus albidus), i també noves projeccions per al solraig (Isurus oxyrinchus). En total, s'han adoptat 12 recomanacions i cinc resolucions noves sobre qüestions relacionades amb la conservació dels túnids i espècies afins i l'ordenació de les pesqueries.


Pel que fa al protocol per esmenar el Conveni Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica, que s'ha desenvolupat al llarg dels últims 6 anys, el nou text modernitza la Comissió i atorga un mandat per a l'ordenació de les espècies oceàniques de taurons i rajades.


Ha adoptat un nou programa plurianual de conservació i ordenació dels túnids tropicals: la Comissió va acordar un TAC de tonyina d'ulls grossos de 62.500 tones el 2020 i de 61.500 el 2021. El TAC anual de tonyina d'aleta groga es mantindrà en el nivell actual de 110.000 t.


A més, amb l'objectiu de reduir la mortalitat per pesca de juvenils de tonyina d'ulls grossos i de tonyina d'aleta groga, es va arribar també a un acord pel que fa a la reducció del nombre màxim de dispositius de concentració de peixos (DCP) plantats pels vaixells i a la prohibició de fer servir DCP durant dos i tres mesos el 2020 i el 2021, respectivament.


A començaments del 2020, la Comissió debatrà mesures addicionals per al programa plurianual de conservació i ordenació dels túnids tropicals.


En les mesures per a la conservació i ordenació per als taurons, s'ha prestat una atenció especial al solraig. La Comissió no va aconseguir arribar a un consens sobre els límits de captura anuals, però va acordar imposar restriccions als vaixells pel que fa a la captura i la retenció a bord, el transbordament o el desembarcament de solraigs de l'Atlàntic nord.


La Comissió també es va mostrar d'acord a celebrar una reunió intersessions el 2020 per desenvolupar i proposar mesures addicionals amb vista a aconseguir els objectius de conservació i ordenació per a aquest estoc.


Per primera vegada, la ICCAT va establir TAC anuals per a la tintorera de 39.102 t i 28.923 t per a l'Atlàntic nord i sud, respectivament.