Ramaderia

L'EFSA formula recomanacions per millorar el benestar dels porcs de granja

12/09/2022

L'EFSA ha publicat un dictamen científic sobre el benestar dels porcs de granja, el primer de diversos dictàmens sobre el benestar animal que es formularan l'any que ve, en el context de l'estratègia De la granja a taula. El dictamen proporciona indicacions detallades per millorar el benestar de totes les categories de porcs de granja mantinguts en els sistemes de cria d'animals que es fan servir a la Unió Europea.


Per als diferents sistemes de cria, el dictamen descriu un total de 16 impactes sobre el benestar animal, considerats pels experts de l'EFSA com a altament rellevants degut a la seva gravetat, durada o freqüència d'aparició. S'hi inclou la restricció de moviments, l'estrès grupal, l'estrès per calor o fred, la gana o la set perllongades. També es descriuen indicadors de benestar animal mesurables relacionats i els perills que repercuteixen en el benestar dels animals per a cada paràmetre.


El dictamen estipula les mesures que cal implantar per impedir o corregir aquests perills i mitigar els impactes més greus sobre el benestar dels animals. Els experts de l'EFSA formulen una sèrie de recomanacions detallades, incloses propostes sobre els criteris quantitatius o qualitatius necessaris per respondre a qüestions específiques sobre el benestar dels porcs de granja que es van plantejar en el marc de la Iniciativa Ciutadana Europea End the Cage Age (posem fi a les gàbies). Entre els temes que es recullen en les recomanacions relacionades amb la caudofàgia figuren la disponibilitat d'espai, la substància enriquida, el deslletament i la pràctica de les mutilacions. Els experts de l'EFSA indiquen també quin tipus de mesuraments que es fan en animals podrien recollir-se als escorxadors per supervisar el nivell de benestar dels animals a les explotacions de bestiar porcí.


Es tracta del primer d'una sèrie de dictàmens científics sobre el benestar dels animals de granja sol·licitats per la Comissió Europea com a elements essencials de la seva estratègia F2F. Proporciona una base científica en suport d'una proposta legislativa de la Comissió Europea, prevista per a la segona meitat del 2023, com a part de la revisió de la legislació en matèria de benestar animal.


www.efsa.europa.eu/es/efsajournal/pub/7421