Indústria

L'e-commerce de gran consum arriba al 27% dels compradors

26/05/2023

L’evolució del comerç electrònic (e-commerce) de gran consum es va estabilitzar el 2022, segons mostren les dades d’AECOC i Nétrica, que analitzen l’activitat de 10.000 usuaris a Internet. Segons l’informe, el 26,8% dels internautes espanyols van comprar productes del sector en el segon semestre de l’any passat, fet que suposa un lleuger descens respecte del 27,1% de la primera meitat del 2022.

L’informe també mostra que l’alimentació suposa un 40% de la despesa de les llars en comerç electrònic de gran consum, mentre que els productes de salut i bellesa són la segona partida més gran (24% de la despesa), seguits per begudes (16%), articles per a mascotes (10%), drogueria (6%) i productes per a nadons (5%).

“Durant la pandèmia es van registrar els creixements més alts pel que fa a la venda en línia, la qual va arribar a tenir una penetració de compradors pròxima al 30%. La tornada a la normalitat i la composició del mercat de la distribució a Espanya, amb molts establiments de proximitat, han atenuat l’evolució del comerç electrònic de gran consum. Amb tot, el canal a hores d’ara disposa de gairebé el doble d’usuaris que abans de la COVID”, explica la gerent d’estratègia comercial i màrqueting d’AECOC Shopperview, Rosario Pedrosa.
Creix el pes dels pure players, que registren el 21% de les vendes en línia de productes de gran consum.

Creixement dels pure players

Les dades d’AECOC Shopperview i Nétrica també apunten a un creixement dels operadors especialitzats en comerç en línia –pure players–, que en el segon semestre de l’any van generar el 21% de les vendes en comerç electrònic de gran consum (vs. el 17% en el primer semestre).

Els mercats web de supermercats i hipermercats nacionals continuen liderant el comerç electrònic del sector amb un 57% de les vendes, mentre que els supermercats regionals mantenen un 2% de quota de mercat.

L’informe mostra que la venda de productes de gran consum suposa el 65% de les vendes en línia dels supermercats i hipermercats nacionals i un 11% de les vendes dels pure players.