Agricultura

L'atur agrari cau un 12,6 % el 2021

28/01/2022

El sector agrari supera el nivell d'ocupació anterior a la pandèmia. El 2019, 793.900 persones estaven ocupades, mentre que al desembre eren 840.100. El còmput trimestral mostra un creixement més important. L'ocupació va registrar, a finals d'any, un repunt del 10,3% en contractar-se 78.600 persones més.


Segons l'última Enquesta de població activa (EPA) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en el quart trimestre l'atur del sector agrari afectava 161.100 persones, un 12,7% menys que fa un any, quan n'afectava 23.400 més. S'observa així l'absorció de la desocupació en el sector agrari i l'augment més gran de l'ocupació. La població activa agrària s'incrementa en 34.600 persones en un any. Ja arriba a 1.001.200, un 3,6% més.


La reducció de l'atur del sector agrari és més acusada en termes trimestrals, ja que va caure un 17,1% (33.300 persones aturades menys). L'alta temporalitat continua sent una de les característiques del sector. Ja afecta el 54,15% i es confirma que també aflora la feina temporal. La taxa de temporalitat agrària en els darrers mesos és la més acusada de la història recent. Entre les dones, la temporalitat és molt més alta. El 65% de les treballadores agràries per compte d'altri tenen contracte temporal, mentre que entre els seus companys aquest percentatge és del 51%.