Agroqualitat

L'aposta sostenible de lanostra carn

11/01/2021

Les últimes dècades de la indústria càrnia espanyola han encadenat una sèrie d'anys de creixement continu, tant en la producció com en l'exportació. Les nostres empreses han mostrat en els mercats internacionals una gran competitivitat, fruit de l'aplicació de les millors tècniques en les seves instal·lacions, que es poden considerar de les més modernes del món. Si a aquest fet hi afegim una situació excepcional pel que fa als nivells de sanitat animal a la cabanya ramadera, ens trobem davant d'una equació perfecta que provoca que Espanya es tingui en compte com un dels productors carnis més rellevants a escala mundial.


Hi ha cinc factors en què l'evolució del sector carni ha estat especialment positiva durant les primeres dècades del segle xxi: el benestar animal, el manteniment de l'activitat humana en el món rural, la competitivitat exterior, l'aposta ferma per la qualitat, la innovació i la sostenibilitat i la creació d'interprofessionals dins del sector carni espanyol.


A finals del 2019 es va celebrar a Madrid la Cimera Mundial pel Clima COP25. Amb motiu de la cimera, el sector detallista carni espanyol, representat per Cedecarne (organització empresarial, d'àmbit nacional, que representa els més de 25.000 comerços de carnisseria i xarcuteria que hi ha repartits arreu d'Espanya), va emetre un comunicat en què es defensava l'aposta de tot el sector per la sostenibilitat. Alguns punts que s'hi van destacar van ser els següents: el sector ramader només representa el 7 % de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, respecte del 27 % del transport, el 19 % de la indústria, el 17 % de la generació d'electricitat o el 9 % del consum de combustibles.A més, en la seva aposta i compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el sector carni permet mantenir uns ecosistemes importants, que no serien viables si no se'n fes una utilització ramadera, com ara les deveses, el pasturatge tradicional o les zones de muntanya, que en molts casos no es poden fer servir per a la producció agrícola.


L'aprofitament ramader de les pastures les converteix en embornals de carboni i contribueix a fertilitzar el terreny i a retenir l'aigua de la pluja.


EL PASTURATGE I L'ESPANYA BUIDADA


És indubtable que un dels eixos principals d'acció del sector carni espanyol és protegir el medi ambient i adequar l'activitat a pràctiques sostenibles. Per a Raúl Muñiz, president de l'Organització Interprofessional Agroalimentària de l'Oví i el Cabrú (INTEROVIC) "el pasturatge, la criança del bestiar i la indústria es desenvolupen en àrees rurals, el que avui coneixem com l'Espanya buidada. És un sector fonamental per mantenir l'activitat econòmica dels pobles i que no desapareguin. Un sector que dona feina a més de 150.000 famílies, gairebé totes ubicades en zones desafavorides."


Des del punt de vista mediambiental, Muñiz explica: "Gràcies al pasturatge, a INTEROVIC calculem que mantenim lliure d'incendis un milió i mig d'hectàrees. Aquesta activitat ajuda a mantenir la fertilitat del sòl, perquè minimitza l'ús de productes fitosanitaris i contribueix a emmagatzemar el carboni, sense oblidar la pol·linització que duen a terme de manera involuntària les ovelles amb la llana. Per tots aquests motius, la Unió Europea reconeix aquesta carn com un factor que afavoreix la protecció del medi ambient i del medi rural."BOVÍ EN CLAU SOSTENIBLE


D'altra banda, el sector del boví espanyol va començar l'any 2020 amb les millors perspectives, gràcies a unes xifres realment espectaculars al tancament del 2019, amb un rècord de producció de carn de boví al nostre país, una certa recuperació en el consum intern i unes exportacions de boví espanyol disparades un 17 %. Però va arribar la pandèmia i ho va canviar tot.


Segons Javier López, director de la Interprofessional PROVACUNO: "El sector es troba en una situació molt complexa, amb pèrdues de rendibilitat i descens en la producció. No obstant això, també hem de tenir en compte, i dir-ho amb orgull, que, malgrat totes les dificultats, som un sector que continua actiu, que sens dubte col·laborarà en la reconstrucció d'aquest país i que sortirà enfortit d'aquesta crisi. El sector del boví de carn hi serà per proporcionar aliments sans, segurs i d'una qualitat excepcional a tots els consumidors de dins de les nostres fronteres i de fora."


Desterrar els mites pel que fa a la carn de boví és un dels objectius d'aquesta organització interprofessional. Javier López explica: "Sovint sentim o llegim que la carn engreixa, que menjar carn és dolent per al medi ambient o la salut, també que l'ésser humà és herbívor o que als nostres animals se'ls alimenta amb hormones i se'ls infla d'antibiòtics?, una infinitat de falsedats i mentides evidents llançades de manera premeditada i amb una estratègia molt definida que obeeix a interessos econòmics localitzats i perfectament identificats."


Amb aquesta meta a l'horitzó, PROVACUNO va llançar enguany, el Dia Mundial del Medi Ambient, l'estratègia Boví de Carn Carboni Neutral 2050, que té com a objectiu assolir la neutralitat climàtica del sector el 2050, mitjançant el segrest del carboni equivalent als gasos amb efecte d'hivernacle que es generen en els processos productius.


EL POTENCIAL DEL PORCÍ


El sector porcí també s'ha adherit amb fermesa a aquesta aposta per la sostenibilitat. Segons Alberto Herranz, director d'INTERPORC: "Aquest compromís es plasma en la nostra participació en la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de les Nacions Unides per a la consecució dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Treballem activament en 10 dels ODS amb accions com ara l'elaboració de codis de bones pràctiques per avançar en la mitigació dels gasos amb efecte d'hivernacle, el desenvolupament d'una estratègia pròpia de sostenibilitat en tota la cadena de valor o la recerca per reduir les petjades ambientals associades a la producció del porcí blanc."


Aquesta organització interprofessional ?que ha creat el Reglament tècnic de benestar animal i bioseguretat Interporc Animal Welfare Spain, nascut per iniciativa del sector i que afecta tots els operadors de la cadena de producció del sector porcí de capa blanca? assegura que els consumidors estan disposats a pagar més per valors com la sostenibilitat i el benestar animal, i això es pot extrapolar del mercat nacional a l'internacional. La carn i els elaborats del porcí de capa blanca espanyol es troben en els mercats de més d'un centenar de països d'arreu del món, i això és possible gràcies al fet que és un referent internacional en qualitat, seguretat alimentària, benestar animal i cura del medi ambient.


L'actitud i les exigències del consumidor han canviat després de la irrupció de la pandèmia de la COVID-19. És indubtable que s'ha generat una sensibilitat més gran cap a les pràctiques respectuoses amb el medi ambient i que a l'hora d'adquirir un producte el consumidor es fixa més detalladament en certificacions i evidències que demostrin l'aposta de les empreses i els productors agroalimentaris per la sostenibilitat. El sector carni espanyol ja ha iniciat aquesta transformació, que no es pot permetre ni un pas enrere.