Blog Agrobank

L'agricultura sostenible de regadiu centra la vuitena jornada Llavor XXI

19/11/2021

El mes de maig passat va tenir lloc la celebració digital de la vuitena jornada DayOne Innovation Summit Lla- vor XXI dedicada aquesta vegada a l'agricultura soste- nible de regadiu.


A la jornada, hi van participar la directora general de Desenvolupament Rural, Innovació i Política Forestal del MAPA, Isabel Bombal, qui va destacar que un ús eficient de l'aigua és un element indispensable per a la cohesió social i territorial, amb l'objectiu últim de pro- duir més amb menys recursos i un impacte ambiental menor.


Rosa Gallardo, directora de la Universitat d'Enginye- ria Agrònoma de Còrdova, va mantenir posteriorment una xerrada amb el catedràtic Rafael González Perea, Premi 2019 de la Càtedra AgroBank, de la Universitat de Lleida, a la millor tesi doctoral pel seu treball sobre l'optimització de la gestió dels sistemes de regadiu mi- tjançant intel·ligència artificial.


Per a aquest investigador la innovació en el regadiu té en la part tècnica un component principal, però també en va remarcar l'aspecte social, per despertar en els re- gants la confiança en la tecnologia, indispensable per al desenvolupament.


Enrique Colilles, CEO de Trops; Juan Marín, presi- dent de Proexport; Rafael Domínguez Guillén, ge- rent de FresHuelva, i Andrés del Campo, president de la Federación Nacional de Comunidades de Re- gantes, Fenacore, van participar en una taula rodo- na final en la qual es va destacar la necessitat de disposar dels recursos hídrics adequats per poder mantenir una agricultura de precisió "autosuficient econòmicament i autosuficient ambientalment (en sòl, aigua i energia)."