Emocions agràries

Jorge Brotons President de la FEPEX

01/09/2018

Enguany organitzem la X edició de FRUIT ATTRACTION, fira que organitza IFEMA i la FEPEX, i les perspectives són molt positives, amb un creixement del 16 % tant en expositors, amb més de 1.600 empreses expositores, com en superfície. La fira ha registrat una evolució molt positiva des de la primera edició, com també l'ha tingut el sector de la fruita i l'hortalissa fresca, que ha vist reforçada la seva posició com a primer sector de l'agricultura espanyola. Això no obstant, les últimes dades d'exportació apunten retrocessos en productes significatius i una pressió forta sobre els preus, que fa difícil poder mantenir la competitivitat de les explotacions. A més, hi ha diversos desafiaments per mantenir el creixement del sector. D'una banda, destacaria el creixement de la competència intracomunitària, tenint en compte que la UE és la destinació de més del 94 % de les nostres exportacions, amb països productors que tenen avantatges tecnològics atribuïbles a una capitalització superior i una dimensió més gran de les explotacions. En aquests mercats podem veure, a més, que s'implanta cada vegada amb més força la preferència nacional, fet que repercuteix directament en les exportacions. També creix la competència de països tercers en un mercat comunitari més globalitzat. Al meu parer, aquesta competència és desigual, ja que aquests països tenen avantatges competitius, perquè no han d'aplicar el marc regulador comunitari, que és estricte i que abasta molts àmbits que incideixen directament sobre els costos de producció. D'altra banda, poder accedir a mercats nous és extremadament difícil. Malgrat els esforços que s'han fet tant en l'àmbit públic com en el privat, les exportacions a països tercers es continuen mantenint en uns volums no gaire representatius. L'exportació a països tercers no europeus el 2017 representa el 4,67 % del total, el mateix percentatge que el mateix volum d'exportació del 2016. Des del vessant comunitari ens preocupa, sobretot, la sortida del Regne Unit de la UE, tercer país de destinació de les nostres exportacions, ja que fins i tot en el millor dels escenaris possibles, el Regne Unit serà un país tercer el març del 2019, i aquesta nova realitat tindrà implicacions negatives sobre els intercanvis comercials. Per això, plantegem que s'adoptin mesures específiques per minimitzar l'impacte dels possibles controls a la frontera sobre els costos logístics i la qualitat del servei als clients. En l'àmbit productiu, considerem imprescindible resoldre la inseguretat que s'ha generat a les principals regions productores sobre el subministrament d'aigua, i també la necessitat que es millori la disponibilitat de productes fitosanitaris. Davant d'aquest escenari, i amb la finalitat de mantenir l'evolució positiva que ha caracteritzat el sector productor exportador de la fruita i l'hortalissa fresca, la FEPEX considera que cal aplicar un conjunt de mesures tant en l'àmbit nacional com en el comunitari. Proposem que l'Administració posi en pràctica actuacions específiques amb les quals pugui augmentar la competitivitat de les explotacions a través d'inversions que facin créixer els rendiments i la productivitat dels conreus hortícoles, com també de programes d'innovació i de reconversió varietal per a conreus de llavor i de pinyol. En el context comunitari, l'esborrany del projecte de Reglament de la PAC post-2020, que ha elaborat la Comissió Europea i que es va fer públic l'abril passat, manté el règim específic de la fruita i l'hortalissa i les seves mesures bàsiques: organització de productors i els programes operatius. Segons la nostra opinió, mantenir les mesures principals de l'OCM en vigor, sense cap canvi substancial, és reconèixer que les organitzacions de productors, les seves associacions i els programes operatius són les mesures més eficaces de la política agrària en vigor.