Un cafè amb

Javier López, director de Provacuno

01/06/2019

Quin balanç fa de la interprofessional Provacuno en aquests tres anys de funcionament? El funcionament efectiu de la interprofessional comença a finals del 2016, després de posar en marxa el juliol d'aquell any la primera extensió de norma de Provacuno, que la dota de prou mitjans econòmics per fer les seves activitats. Ara ja estem aplicant la segona extensió de norma, que arribarà fins al desembre del 2021. El balanç és positiu, ja que estem començant a veure el potencial que té la interprofessional. On s'ha desenvolupat més és en l'àrea internacional, per mostrar en mercats d'arreu del món com és i com es produeix la nostra carn de vacum. Una feina complexa, llarga i difícil, atès que les nostres exportacions càrnies van estar tancades a causa de l'encefalopatia espongiforme bovina (EEB) durant molt de temps, i és el 2016, amb el reconeixement d'Espanya per part de l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) com a país de risc insignificant d'EEB, quan es reactiven totes les negociacions per introduir-se en els mercats de tercers països. Avui anem pas a pas en les negociacions i en aquesta progressiva obertura. Provacuno promociona la nostra carn en diferents fires internacionals i dona suport a l'Administració en tot el que necessita, des de la gestió de qu?estionaris fins a la visita d'inspectors i, en general, tota la posada en marxa de la dinàmica que necessita per obrir mercats. En aquest sentit, anem mà a mà amb els Ministeris d'Agricultura, Sanitat i Comerç, donant suport a la gran feina que fan els funcionaris d'aquests departaments.


El vacum de carn és un dels sectors ramaders més importants, amb un valor de producció anual de més de 3.300 M?


És una relació estreta i coordinada, i a Provacuno fem les gestions necessàries, tant en origen com en destinació, perquè els processos d'obertura i comercialització, un cop obert el mercat, no s'aturin. Per això és vital que els importadors coneguin les qualitats de les nostres carns de vacum i és molt important el paper de les missions inverses que periòdicament duem a terme amb aquests importadors, periodistes, xefs... El setembre tindrem quatre missions inverses de diferents parts del món, que són bàsiques per mostrar in situ les excel·lències del nostre producte i la nostra forma de treballar, tant la producció com la indústria. A més, i orientada al mercat intern, estem posant en marxa una campanya, "Fans del vacum", enfocada al consumidor i que posa en valor aspectes fonamentals del nostre sector i producte, la carn de vacum, com són els relacionats amb la salut, l'esport, la sostenibilitat, la importància de la nostra activitat per al medi ambient i, naturalment, el plaer de menjar una bona carn. I com jutja la resposta del sector del vacum o de la carn al desenvolupament de la interprofessional? Penso que tots els sectors són plenament conscients que les interprofessionals són les úniques eines que tenen avui dia per millorar la comercialització i visibilitzar la seva realitat de cara al consumidor. Pel que fa al vacum de carn, si per acceptació entenem l'aportació econòmica del sector a la interprofessional, és absolutament majoritària. Més del 90 % del sector dona suport a l'extensió de norma pràcticament des del començament, i en breu serà tot el sector.


El sector del vacum de carn dona feina directa a més de 130.000 persones a Espanya


Un exemple de l'acció de Provacuno es reflecteix en els programes de la Unió Europea per promocionar els productes agroalimentaris; els diversos sectors n'han de finançar una part (entre el 20 i el 30 % del total), i abans de l'extensió de norma no podíem accedir-hi perquè no teníem prou fons. Avui Provacuno té en marxa un programa europeu de promoció de carn en tercers països de tres anys de durada, amb accions a Hong Kong, Vietnam, els Emirats Àrabs Units i l'Aràbia Saudita. Amb 150.000 euros que aporta el nostre sector disposem de 750.000 euros anuals per a aquesta promoció. Crec que el gran avantatge d'una interprofessional és que tots els que formen el sector fan les aportacions per a benefici de totes les baules. Una de les principals raons de l'existència de la interprofessional és que fomenta en el mercat interior el consum de la carn de vacum. A la vista de les últimes dades, no creu que aquesta batalla s'està perdent? Soc una mica escèptic quan es parla de xifres espectaculars de caiguda del consum. El consum de carn de vacum a les cases actualment s'ha estabilitzat o presenta una corba lleugerament descendent, però no en la restauració, on la demanda dels nostres productes no para de créixer, perquè el final de la crisi ha propiciat que la gent torni a consumir fora de casa, i en el cas de la carn, la de vacum és de les més apreciades. "Pel que fa a la situació del consum de carn de vacum a les cases, haurem de treballar molt en l'aplicació d'aquesta segona extensió de norma, i forçar les actuacions en el mercat intern" Ara mateix estem immersos en una modesta campanya amb fons propis, que tindrà la màxima visibilitat els últims quatre mesos de l'any, i hem presentat una altra campanya per al mercat intern europeu que es resoldrà també durant el setembre o l'octubre per accedir a fons comunitaris que ens permetin accions per visibilitzar millor la carn de vacum a Espanya i a Europa. Preocupa el desconeixent del jove consumidor i el seu creixent rebuig al consum de tota mena de carn. Què es podria fer en aquest sentit per trencar aquesta inèrcia i força amb què irromp la filosofia vegana? Aquesta campanya que he esmentat amb fons propis de Provacuno va adreçada al jove consumidor i a les dones, com a grans prescriptores i compradores que són de la carn de vacum. En aquesta campanya intentarem transmetre el plaer que suposa consumir carn de vacum, associant-la a una situació de gaudi, i la necessitat de consumir-ne per les qualitats nutritives que té, que són elements insubstituïbles en una dieta equilibrada. Estem vivint un atac permanent al que és el consum de tota mena de carn, però els detractors ometen que cal prendre pastilles per contrarestar les deficiències nutricionals que suposa el fet de no consumir-ne. Actualment assistim a massives inversions en la carn de laboratori, el finançament de la qual és una qu?estió que se m'escapa, però que em fa pensar que res no és casual. Hi ha un moviment orquestrat per organitzacions que tenen fons, sembla que il·limitats, per promoure el no consum de carn i que estan enviant un missatge preocupant a les noves generacions, quan caldria propiciar una alimentació variada i equilibrada. Jo demanaria responsabilitat en els missatges que s'estan enviant i el que crec que ha de fer el sector de vacum de carn per contrarestar-los és mostrar la nostra realitat, com treballem. Estem immersos en el model europeu de producció, que és el més estricte del món en temes com la utilització d'antibiòtics, la prohibició absoluta dels promotors del creixement, les hormones, etc., que evidentment ens condiciona, i el nostre problema és que no hem sabut explicarho al consumidor. També, per exemple, tenim la normativa de benestar animal més exigent del món i tampoc no ho hem sabut vendre. Una altra cara de la interprofessional és la promoció a l'exterior de la nostra carn. Quins mercats ha obert Provacuno i quins se li resisteixen? Repassant les zones del món on arribem, al marge de la Unió Europea, que considerem com a mercat intern, al nord d'Àfrica (des del Marroc fins a Turquia) treballem molt amb l'animal viu, en bona part condicionats per l'absència d'una logística de fred correcta en aquests països i que ha promogut aquesta mena de comerç. D'altra banda, en el cas de la carn, Algèria és, en volum (tones), el principal país no comunitari destinatari de la nostra carn de vacum. "Egipte és dels pocs països que ens queden per obrir mercat en productes carnis" També a l'Orient Mitjà, els Emirats Àrabs i l'Aràbia Saudita són potencials grans compradors de la nostra carn i per això hi estem treballant. Però sens dubte, el nostre actual repte és Àsia, on estem centrant esforços en diferents mercats: Vietnam (obert l'any passat), Hong Kong i Indonesia (amb quantitats creixents de compres any rere any); i amb dos països en diferents fases de negociació: Singapur i el Japó. En el cas de Singapur, acabem de rebre la comunicació que el mercat està obert i només queda el procés d'autorització de plantes, després de la corresponent visita d'inspecció per part de l'Administració d'aquest país. Amb el Japó, després de diversos anys enviant la informació que ens han requerit, ja hem cobert tots els passos i només estem pendents de les dates de visita dels inspectors a les nostres indústries interessades en l'homologació de plantes. Aquest mercat és exigent, però molt interessant pel valor que donen a la carn de vacum i pel tipus de talls i peces que consumeixen. Sobre la situació comercial amb la Xina, fa un any que es va produir en aquest país un canvi en els departaments d'inspecció i duanes que novament han endarrerit les negociacions. Mitja Europa està esperant que s'obri aquest mercat, però les autoritats xineses van país per país i expedient per expedient. Nosaltres hem de ser allà i continuar treballant, visitar-los per entendre'ls i tenir clar que els terminis i la mentalitat comercial no són els mateixos que els nostres. Sens dubte, l'obertura del mercat xinès, quan es produeixi, serà, de la mateixa manera que per a altres carns, una possibilitat excel·lent per diversificar la sortida de producte, i segurament provocarà acords comercials de les indústries espanyoles per abastir l'enorme demanda d'aquest país. Altres mercats que també estem treballant per introduir-nos-hi són els de Corea del Sud i les Filipines; en aquest últim ja tenim l'expedient en destinació i en espera de ser estudiat i valorat per les autoritats del país. A aquest respecte, m'agradaria destacar la impagable tasca que fan les oficines comercials de les nostres ambaixades. Crec que tenim funcionaris molt bons en els diferents països, i que, de vegades, estan infrautilitzats. Les nostres empreses es podrien interrelacionar molt més amb aquestes oficines comercials i treure'n més profit. El 5 de juny passat, i amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, Provacuno va posar en valor el paper fonamental dels ramaders i de les "vaques bomber". Creu que aquesta mena de missatges han fet forat en el ciutadà, que continua pensant que la producció càrnia "contamina" molt? Aquest és un altre dels atacs absolutament falsos que es fan a la nostra producció. Pensar que les vaques contaminen igual que el transport és el típic cas d'una mentida que a força de repetir-la es fa dogma. L'activitat ramadera és la primera conservadora del medi ambient i fixadora de persones en el medi rural. Els incendis forestals són una de les amenaces més greus que afronta Espanya per conservar el seu patrimoni natural. Per això, per prevenir-ho Provacuno aposta per la tasca dels ramaders, de la ramaderia bovina i les "vaques bomber", que suposen una solució per mantenir les muntanyes netes i lliures de material inflamable, cosa que converteix el ramat en un aliat indiscutible per evitar aquestes catàstrofes. CaixaBank i Provacuno han renovat fa poc l'acord per impulsar la competitivitat del sector del vacum de carn, a través de la seva línia de negoci AgroBank. Què suposa per a la interprofessional? Aquest és un conveni que ens impulsa a buscar diferents accions per al conjunt del sector de vacum de carn. Provacuno ofereix un marc general d'interlocució i detecció de les necessitats de les diferents branques de la cadena del sector i ens motiva a treballar amb AgroBank en el disseny d'alternatives financeres o productes que siguin interessants per al conjunt. A més, la important presència de CaixaBank en els mercats exteriors que hem anat comentant en aquesta entrevista fan que sigui un partner idoni per desenvolupar negocis i suport a les empreses espanyoles que afronten el procés d'internacionalització. En definitiva, volem lligar tant com puguem l'activitat de Provacuno a CaixaBank, una entitat financera que s'ha caracteritzat des de sempre pel seu suport al sector agrari i més en les èpoques de crisi.