Emocions agràries

Javier Garat Secretari general de la Confederació Espanyola de Pesca

01/06/2019

Agraeixo l'oportunitat que em donen aquestes pàgines per exposar algunes pinzellades d'un sector, el pesquer, capdavanter en nombroses facetes i que reflecteix fidelment la modernització i la professionalització que, afortunadament, han guiat molts sectors econòmics del nostre país. Espero que hi hagi oportunitat d'aprofundir en moltes altres.


El sector pesquer espanyol està format per 8.972 vaixells, aglutina 157.000 treballadors, 31.473 dels quals són tripulants, i genera uns ingressos, en primera venda, de més de 2.147 milions d'euros a l'economia nacional, amb un valor afegit brut d'uns 9.000 milions d'euros. Al marge de les grans xifres econòmiques, el sector pesquer subministra als espanyols 10 milions de racions de peix saludable al dia. No em vull estendre sobre quin significat té aquest fet, des del punt de vista mèdic, per l'alta qualitat de les proteïnes que proporciona el peix a la alimentació.


Tampoc no aprofundiré en el significat que té, per a la marca Espanya, el fet que els nostres xefs més prestigiosos exportin a les cuines i a l'alta restauració de tot el món plats elaborats amb productes que provenen del sector. Pel que fa a les coordenades en què es desenvolupa la nostra activitat, les resumiria en dues de fonamentals: el respecte de la legislació que la regula i una contribució permanent a la sostenibilitat de les espècies i dels espais en què actuem. Respecte del primer, som un dels sectors més regulats del món.


En funció del tipus de pesca (costanera, d'altura i gran altura), estem sotmesos a diverses legislacions espanyoles, europees o internacionals o a les que defineixen les anomenades organitzacions regionals de pesca, encarregades de gestionar diferents pesqueries en diferents llocs del planeta. Aquesta realitat ens converteix en un dels sectors més internacionals de l'economia espanyola i ens ha obligat a desenvolupar, en pocs anys, una enorme capacitat negociadora en fòrums, tant nacionals com internacionals, i en organismes com el Parlament Europeu, l'ONU, la FAO, l'OMS o l'OIT.


Pel que fa al segon, la sostenibilitat, el sector pesquer és capdavanter en el desenvolupament i l'aplicació de tecnologia per assegurar l'eficiència de la nostra activitat, i les seves idees i projectes serveixen fins i tot de referència per definir regulacions internacionals sobre aquesta matèria.


Sens dubte, es tracta d'un sector atractiu i sobre el qual convido a aprofundir. Per part meva, i si hi ha aquest interès, amb molt de gust exposaré, a través d'aquestes pàgines, altres aspectes igual d'interessants sobre el sector.