Sabies que

Jaén lidera el projecte Sustainolive, per millorar la sostenibilitat de l'oliverar

01/03/2019

Amb l'objectiu final de millorar la sostenibilitat de l'oliverar i la gestió dels subproductes de les almàsseres va néixer el projecte Sustainolive, una de les tres propostes seleccionades fa poc per rebre finançament del Programa Marc de Recerca i Innovació de la Unió Europea Horitzó 2020. Així, el projecte coordinat per la Universitat de Jaén, en el qual participen un total de 22 entitats de 6 països, disposarà d'un finançament durant els 4 anys vinents de gairebé 2,1 milions d'euros.


Entre els objectius específics de Sustainolive destaca millorar la sostenibilitat del sector de l'oli d'oliva a través de la promoció i la implementació d'un innovador conjunt de manejos sostenibles, basats en conceptes agroecològics mitjançant l'intercanvi de coneixement i innovació entre els mateixos agricultors i altres actors clau.


Per fer-ho possible s'establirà una xarxa de finques experimentals d'oliverar i almàsseres en tots els països participants (Espanya, Portugal Itàlia, Grècia, Tunísia i el Marroc), on es comprovarà l'efecte de les pràctiques de maneig sostenibles. Aquests manejos no només hauran de ser adequats des d'un punt de vista agronòmic i ambiental, sinó també econòmicament viables i adaptats a la viabilitat i l'heterogeneïtat de les condicions edafoclimàtiques del Mediterrani, en un context del canvi climàtic en curs.