Indústria

La innovació aporta valor i és imprescindible per al futur de la producció agroalimentària

30/01/2024

El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha subratllat que la innovació aporta valor i és una eina imprescindible per al sector agroalimentari, perquè facilitarà la transició cap a una producció més sostenible i rendible econòmicament. 

Planas, que ha participat en l'acte de lliurament de la sisena edició dels Premis InnovacCión de Promarca, ha destacat les iniciatives del ministeri que tenen com a objectiu donar suport a la transformació digital i la formació en la indústria agroalimentària. 

Així, ha destacat que el ministeri dona suport al sector en múltiples iniciatives perquè aposti per solucions innovadores i per millorar l'eficiència a través de diferents projectes, el finançament dels quals s'ha reforçat en el Pla Estratègic de la Política Agrària Comuna (PAC) 2023-2027, amb un pressupost de 75 milions d'euros.

També ha assenyalat que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació posarà en marxa el iii Pla d'Acció de l'estratègia de digitalització del sector agroalimentari i del medi rural 2024-2026 amb un fons de 40 milions d'euros per a l'impuls a la transició digital els propers anys.

El ministre ha anunciat en el lliurament de premis que properament el Consell de Ministres aprovarà un reial decret per donar suport a la generació de coneixement, com també a la transmissió de coneixement. 

Els premis InnovacCión de Promarca tenen com a objectiu impulsar els projectes que fomenten la innovació en la indústria de gran consum i aporten un benefici més gran a la societat. El ministre ha lliurat al president de la Federació Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL), Pedro Miguel Llorca, el premi Promarca a la trajectòria, una categoria que s'ha estrenat en aquesta edició. 

El ministre ha tingut paraules d'afecte cap a la tasca que fan els bancs d'aliments, perquè fan una feina insubstituïble, i ha assenyalat que el ministeri continuarà donant suport a la seva gran tasca. 

Luis Planas ha assenyalat que els esforços del ministeri en aquesta legislatura aniran dirigits a consolidar Espanya com a potència alimentària i recuperar el valor dels aliments a través de mesures legislatives, reflexions i accions. 

En aquest sentit, ha remarcat que l'Estratègia Nacional d'Alimentació situarà Espanya com a referent a la Unió Europea per avançar cap a sistemes alimentaris sostenibles. 

Els Premis InnovaCción de Promarca es van crear el 2018 i tenen el suport del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, el Ministeri d'Indústria i Turisme i l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), entre d'altres entitats. Aquesta darrera edició ha comptat amb més de 100 candidatures presentades i ha tingut com a novetat l'estrena de la categoria del premi a la trajectòria.