Sabies que

La indústria de l'alimentació i les begudes ja supera els 100.000 milions d'euros en facturació

01/09/2018

La Federació Espanyola d'Indústries de l'Alimentació i les Begudes (FIAB) va presentar el mes de juny passat l'Informe Econòmic 2017, un exercici en què aquest sector va confirmar el seu pes estratègic per a l'economia nacional. Així, la producció de la indústria de l'alimentació i les begudes, al tancament del 2017, va arribar als 102.313 M?, un 2,9 % més que el 2016. Amb una aportació superior als 30.000 M?, el valor afegit brut del sector va fixar un creixement del 4,9 %, amb un augment per sobre del conjunt de l'economia, que es va situar al voltant de l'1 %. Aquesta quota ha aconseguit que la indústria alimentària ja representi prop del 3 % del total de l'economia, el 16 % del total de la indústria i el 20 % de la branca industrial manufacturera. Respecte del consum, el 2017 la despesa en alimentació també va superar els 100.000 M?. Aquest registre es deu a l'augment tant del consum dins de la llar, d'un 0,8 %, fins a superar els 67.600 M?, com del consum fora de la llar, que va augmentar un 2,5 % i va superar els 36.000 M?. Els bons resultats en producció també s'han reflectit en termes d'ocupació, ja que el sector ha sobrepassat la barrera del mig milió de llocs de treball directes (503.600 persones). Això no obstant, augmentar el dimensionament de la nostra indústria alimentària continua sent un dels reptes principals d'aquest sector, que encara no té cap empresa nacional entre les 50 més grans del rànquing alimentari europeu, segons ha destacat el director general de la FIAB, Mauricio García de Quevedo.


RECORD


5a economia exportadora de la UE El comerç exterior del sector de l'alimentació i les begudes ha mantingut l'auge dels exercicis anteriors, i el 2017 s'ha tornat a constatar un altre rècord de les exportacions, que es van situar en 30.652 M?, amb un augment acumulat del 9 %. El sector ha aportat registres positius a la balança comercial per desè any consecutiu, i ja acumula un superàvit de més de 8.200 M?, un 8,6 % més que a l'exercici anterior, segons destaca la FIAB. Això ha permès a Espanya escalar un lloc al rànquing exportador, fins a situar-se com a 5a economia exportadora de la UE i 9a del món.