Ramaderia

La indústria demana que els pinsos es reconeguin com un bé essencial

20/03/2020

El sector cerealista i de fabricació de pinsos a la Unió Europea (UE) ha demanat a la Comissió que s'inclogui l'alimentació animal dins de la llista de béns essencials decretada a les directrius comunitàries sobre la gestió de fronteres, publicada dimarts davant de l'expansió del coronavirus.


En un comunicat conjunt, els fabricants comunitaris de pinsos (FEFAC), cereals (COCERAL) i la indústria d'olis vegetals i proteïnes (FEDIOL) han recordat que els animals de granja s'han d'alimentar cada dia per proporcionar productes alimentaris a la població.


En aquest sentit, alguns estats membres, com Espanya, Itàlia i Bèlgica, ja han inclòs els subministraments de pinsos a la seva llista de productes essencials, però a parer dels fabricants, es necessita un enfocament "harmonitzat" en termes de la UE.


A més, han demanat a les autoritats nacionals i comunitàries que prenguin mesures "ràpides" per garantir que "tots els aliments i pinsos", fins i tot si no són peribles, es puguin transportar a través del territori de la UE "sense obstacles, sempre que es respectin totes les mesures de seguretat sanitària necessàries".


La situació, d'acord amb les dades, és "crítica" perquè com més persisteixin aquestes restriccions, "més probable serà que es materialitzi el risc d'escassetat" per a les empreses alimentàries en qualsevol nivell de la cadena alimentària.