Indústria

La indústria càrnia espanyola és un referent en qualitat i seguretat alimentària a nivell mundial

07/06/2023

Avui dia 7 de juny se celebra el Dia Mundial de la Seguretat Alimentària, un dret fonamental que protegeix la salut dels consumidors i promou sistemes alimentaris segurs i sostenibles.

La indústria càrnia se suma a aquesta celebració, i destaca el paper encomiable que tenen les seves empreses en la seva aposta constant per posar al mercat aliments elaborats segons els estàndards de qualitat més elevats.

Les 2.800 indústries que conformen el sector operen sota normatives estrictes, les més exigents del món, en totes les etapes de producció per salvaguardar la seguretat alimentària i, per extensió, garantir el benestar i la tranquil·litat dels consumidors arreu del món.

En són un bon exemple les bones pràctiques d'higiene aplicades en totes les etapes de producció, el control de la cadena del fred (per preservar el manteniment i el transport de la carn en temperatures segures i condicions controlades), la incorporació de programes de control de qualitat per assegurar que tots els productes compleixen els estàndards establerts, la traçabilitat efectiva per rastrejar la carn des del seu origen fins a la destinació, la formació de tots els involucrats en la producció i manipulació de carn i, per descomptat, la supervisió oficial.

A més, cal destacar els rigorosos sistemes d'autocontrol implantats per les empreses, un procediment que se suma als anteriors i que contribueix a garantir als consumidors la innocuïtat dels aliments perquè puguin realitzar amb confiança i seguretat les seves eleccions de compra de carn i elaborats tenint la confiança absoluta que tots els aliments que hi ha al mercat compleixen totes les normes d'higiene en els processos i alts estàndards de qualitat.

L'entrada en vigor a la Unió Europea del Reglament 178/2002, pel qual s'estableixen els principis i els requisits generals de la legislació alimentària, així com les modificacions posteriors, introdueix nous avenços en innocuïtat dels aliments i begudes, i la garantia de protecció de salut i dret dels consumidors.

Aquest marc normatiu es va reforçar el 2004 amb el Paquet d'Higiene dels Aliments, que introdueix el concepte de cultura de seguretat alimentària. Un concepte que implica de manera directa tots els operadors de les empreses alimentàries (producció, transformació i distribució), i que a més especifica les funcions i responsabilitats que ha d'assumir la direcció i els empleats en matèria de seguretat alimentària.

Aquest compromís també es tradueix en projectes concrets. De manera que ANICE té subscrit amb l'Institut Nacional d'Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA), que permet a l'associació i a les empreses disposar d'assessorament cientificotècnic en projectes d'innovació d'interès sectorial, amb l'objectiu d'augmentar el coneixement i millorar la seguretat alimentària de la carn i els seus derivats.