Ramaderia

Impulsada la creació d'un centre nacional de referència de benestar animal

17/05/2021

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha iniciat el procediment de participació d'entitats interessades per designar un centre nacional de referència de benestar animal mitjançant una resolució publicada avui al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).


La designació d'aquest centre nacional s'emmarca en el conjunt de mesures que el Ministeri d'Agricultura està adoptant per millorar la implementació de la normativa sobre controls oficials pel que fa a benestar animal. Tot això, d'acord amb les orientacions que es deriven de l'estratègia europea De la granja a la taula, que impulsa la millora del benestar dels animals, així com la transparència i la informació per als consumidors.


El termini per a la presentació de candidatures de les entitats interessades comença demà, 15 de maig i finalitza el proper 14 de juny.


CENTRES DE REFERÈNCIA


Amb l'objectiu de garantir un enfocament harmonitzat pel que fa als controls i a altres activitats oficials, la Unió Europea va adoptar el Reglament 2017/625, en el qual s'assenyala que les autoritats competents han de tenir accés a dades tècniques actualitzades, fiables i coherents, als resultats de les investigacions, a les noves tècniques i als coneixements especialitzats necessaris per aplicar correctament la legislació comunitària en el marc de la cadena agroalimentària, inclòs el benestar animal.


Per fer-ho, la Comissió Europea ha nomenat dos centres en l'àmbit de la Unió Europea: un per a porcí, creat el 2018, i un altre per a aus de corral i altres petits animals de granja, creat el 2019. Està previst que es designi un tercer centre dedicat a remugants i èquids.


Alguns estats membres, com França i Itàlia, han nomenat centres de referència nacionals per al benestar animal. En l'actualitat, Espanya encara no té un centre de referència nacional en aquest àmbit, tot i que hi ha centres de referència en l'àmbit de la zootècnica i laboratoris de referència per a la sanitat animal