Agricultura

Hisenda rebaixa l'IRPF als pagesos i ramaders amb problemes

14/04/2020

Una ordre del Ministeri d'Hisenda, publicada al BOE, redueix, per als pagesos i ramaders, els índexs de rendiment net aplicables el 2019 en el sistema d'estimació objectiva, o de mòduls, de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).


La minoració d'aquests índexs es va fer a proposta del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), ha informat avui aquest departament.


La mesura beneficia en l'àmbit estatal els pagesos dedicats a cultius herbacis, oliverar, cítrics, fruiters no cítrics, i també els productors de ramaderia extensiva, vacum de llet i apicultura; i a més, contribueix a pal·liar la difícil situació de mercat en produccions com l'oliverar, els cítrics o la fruita de pinyol.


Suposa una rebaixa de la base imposable de l'ordre de 614 milions d'euros per al sector agrari, la xifra més gran de l'últim quinquenni i aproximadament el triple de la del 2018, ha destacat el MAPA.


La reducció de mòduls té en compte els efectes sobre l'agricultura i la ramaderia del dèficit de precipitacions de la primavera del 2019, de la depressió aïllada en nivells alts (DANA) del setembre d'aquest mateix any, com també altres adversitats, i també contribueix a pal·liar la difícil situació de mercat d'algunes d'aquestes produccions, particularment en el cas de l'oliverar, però també en el dels cítrics i la fruita dolça.


Per a la declaració de la renda del 2019 també s'aplicarà el coeficient corrector per ús d'electricitat per al reg, amb una reducció d'un 20 % del rendiment net. El sistema d'estimació objectiva agrària és el majoritari entre els pagesos i ramaders espanyols. A aquest sistema de tributació, s'hi acullen voluntàriament prop d'un milió de declarants.


Les reduccions de mòduls aprovades es tradueixen en una disminució proporcional de la base imposable dels rendiments de l'activitat agrària i, per tant, del resultat de la declaració de l'IRPF 2019.