Agricultura

El Govern espanyol crea llotges de referència, essencial per a la nova llei de la cadena alimentària

06/03/2020

El Consell de Ministres ha aprovat els requisits i el procediment perquè es reconeguin les llotges de referència dels productes agropecuaris, que tindran un paper important en la millora del funcionament de la cadena de valor alimentària.


El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha informat que el Reial decret detalla requisits específics sobre el seu funcionament, de manera que es millori l'objectivitat i la transparència dels procediments per constatar els preus en origen.


Aquestes llotges són les que proporcionaran informació al MAPA, de manera que es pugui millorar el funcionament i la transparència de la cadena de valor de mercat en els sectors agrícoles i ramaders.


Aquesta informació servirà, també, per a finalitats estadístiques a la Unió Europea i altres organismes, dins de les actuacions que fa el Govern espanyol per avançar, dins de la normativa nacional i comunitària, en el reequilibri de la cadena alimentària.


Estableix, així mateix, la creació d'un registre de llotges representatives i de les seves associacions, a fi que es contribueixi a una ordenació adequada dels mercats agraris, a concretar estratègies comercials, millorar la capacitat de negociació dels pagesos o sustentar la formulació de polítiques, entre d'altres aspectes.


D'altra banda, el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha demanat a les comunitats autònomes que intensifiquin els controls pel que fa a possibles incompliments de la llei de la cadena alimentària, que el Govern central ha modificat fa poc.


Ho ha fet en una carta que ha enviat a tots els consellers d'Agricultura de les regions, en la qual se'ls ha demanat que estableixin un procediment de coordinació que permeti tramitar els expedients sancionadors d'acord amb el repartiment competencial que es recull en aquesta llei.


A banda d'això, ha donat instruccions a l'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA) perquè coordini amb les comunitats autònomes l'elaboració d'un pla de control de la llei de la cadena, en el qual s'estableixin els controls mínims que cada autonomia ha de fer al seu territori.