Agricultura

El Govern espanyol aprova el Pla d'Assegurances Agràries Combinades per al 2021

23/12/2020

El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Assegurances Agràries Combinades per al 2021, que compta, en els Pressupostos Generals de l'Estat, amb 256,47 milions d'euros, dels quals 251,27 tenen com a destí la subvenció de les primes d'assegurança contractades per agricultors i ramaders. Això suposa un increment de 40 milions (19%) en comparació amb la quantitat pressupostada en els cinc plans anteriors.


Aquest increment és d'una importància extraordinària per al sector agrari, perquè assegura un finançament suficient per cobrir les subvencions a l'assegurança amb els nivells de contractació actuals i permet introduir mesures de millora importants en el sistema, algunes de les quals les havien demanat repetidament representants del sector.


En destaca la subvenció dels recàrrecs de l'assegurança aplicats per una elevada sinistralitat individual. Això permetrà prestar un suport més gran a aquells productors que tenen explotacions en zones de més risc. Fins ara, els recàrrecs, que el 2019 van afectar 20.000 assegurats, no eren subvencionables.


D'altra banda, els agricultors joves veuran la seva subvenció pràcticament duplicada, ja que fins ara es movia entre el 9 i l'11 per cent i ara s'incrementa 10 punts. El 2019 se'n van beneficiar prop de 5.300 joves.


Una altra novetat que s'ha introduït és l'increment de la subvenció corresponent a les assegurances complementàries, que les contracten els assegurats després d'haver subscrit una assegurança principal quan ja disposaven d'informació més fiable sobre les expectatives de la seva collita.


A més a més, el pla inclou dues noves subvencions addicionals en l'assegurança de compensació per pèrdua de pastures (per a explotacions de producció ecològica que pertanyin a una agrupació de defensa sanitària ramadera), així com una subvenció en les línies aqüícoles pel fraccionament del pagament de les pòlisses, i això suposa un increment del nivell de suport públic per a fomentar-ne la contractació. També s'incrementa la subvenció base a l'assegurança agrària a Canàries.


D'altra banda, el nou pla preveu la revisió i el perfeccionament de les línies d'assegurances ja existents i dur a terme una sèrie d'estudis, al llarg del 2021, orientats a afavorir-ne el desenvolupament en els anys següents.