Agricultura

El Govern espanyol aprova nous ajuts i subvencions

07/10/2020

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), el Reial Decret pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la crisi sanitària de la COVID-19 en el sector de la flor tallada i la planta ornamental.


El text legislatiu recull la concessió de subvencions en l'any 2020 per un import total de 10.400.000 euros als productors que hagin hagut de destruir la seva producció durant l'estat d'alarma.


Els beneficiaris d'aquesta subvenció seran els titulars d'explotacions que acreditin la destrucció de producció durant l'estat d'alarma. Aquests agricultors percebran un ajut en funció de la superfície de cultiu ocupada por aquella vegetació que van haver de destruir.


A més, el Consell de Ministres ha aprovat unReial Decret que regula la concessió directa de subvencions a diferents entitats en matèria de desenvolupament rural i foment del bestiar equí, per valor de 576.666 euros. Aquestes subvencions tenen la finalitat de dinamitzar les zones rurals, millorar les condicions de vida dels seus habitants i aplicar les polítiques públiques en matèria agroalimentària i rural, així com el desenvolupament de la cria cavallina a Espanya.


Aquests ajuts busquen facilitar la organització, per part de les entitats beneficiàries, del programa de visites formatives de joves agricultors a explotacions model, on els joves rebran informació i formació de primera mà que els serà crucial per posar en marxa la seva pròpia explotació.


El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació considera necessari incentivar el relleu generacional que impulsi la competitivitat, modernització i sostenibilitat del sector agroalimentari en els territoris rurals. Per a fer-ho, resulta fonamental l'accés al coneixement dels joves agricultors i ramaders, mitjançant la implementació de recursos formatius adaptats a les necessitats dels joves professionals que els permetin adquirir i consolidar nous coneixements