Ramaderia

El Govern espanyol adapta les mesures d'higiene de la producció primària

10/12/2020

El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret que regula i flexibilitza l'aplicació de determinades disposicions de la Unió Europea (UE) en matèria d'higiene alimentaria, i que afecta la producció i comercialització de productes alimentaris. Així, s'afavoreix la viabilitat, la rendibilitat i la subsistència dels petits productors d'aliments i s'impulsa el consum de proximitat.


Aquest text legislatiu, proposat pels Ministeris de Consum i d'Agricultura, Pesca i Alimentació, suposa una simplificació dels requisits en matèria de seguretat i higiene de la producció primària, i això permet adequar les tècniques tradicionals de producció al marc sanitari vigent i facilita que arribi al mercat de proximitat. Tot això amb l'objectiu de generar economia lligada al medi rural i contribuir a evitar-ne la despoblació. Tot això sense perjudicar la seguretat i la higiene necessàries dels productes.


El reial decret utilitza les flexibilitats previstes en els reglaments de la UE pel que fa a la comercialització de productes alimentaris, que permeten adaptar-ne l'aplicació a la realitat productiva d'Espanya, i estableix els criteris d'higiene i seguretat alimentàries per als productes d'origen animal. Es tracta d'una normativa específica per a les petites i mitjanes empreses alimentàries que impulsa el consum informat i responsable a través de millores en l'etiquetatge i l'accés a la informació.


La norma és una revisió del Reial Decret 640/2006, del 26 de maig, que se serveix de la possibilitat que dona la reglamentació europea als Estats membres per establir excepcions, adaptacions o flexibilitzacions. Es tracta d'una demanda històrica de determinats sectors productius que permet l'adaptació de l'anomenat "paquet d'higiene" d'Espanya, format per tres reglaments, al nou context productiu i comercial.


L'experiència adquirida des de 2006, els avanços científics i de caràcter productiu i comercial, així com les noves demandes de la societat i la unitat del mercat interior avalen la revisió que suposarà una millora en la rendibilitat de les explotacions.