Indústria

El Govern espanyol acorda un increment extraordinari del suport de l'Estat a la contractació d'assegurances agràries

22/07/2022

El Consell de Ministres ha aprovat la modificació del 43è Pla d'assegurances agràries combinades per incorporar la dotació pressupostària a l'exercici 2022, estimada en 18 milions d'euros, necessària per poder aplicar l'augment en 10 punts percentuals de la subvenció base a les línies d'assegurança que inicien la contractació a partir del proper 1 de setembre.El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, ha assegurat en roda de premsa després del Consell de Ministres que aquest Govern està compromès amb l'agricultura, la ramaderia, la pesca i el sector agroalimentari, i el sistema d'assegurances agràries, del qual el nostre país és pioner en la implantació, en constitueix una de les eines de suport principals. Segons ha recalcat, "el finançament addicional que s'ha aprovat avui és una mesura molt eficaç, que donarà més estabilitat a la renda dels nostres agricultors i ramaders".L'ampliació d'aquesta dotació és una de les mesures aprovades pel Consell de Ministres el 25 de juny passat dins del Reial decret llei 11/2022 pel qual es prorroguen i aproven noves mesures de suport al sector agrari davant l'actual context d'increment de costos a les explotacions agràries derivat de la guerra a Ucraïna, per a les quals es va destinar un pressupost de 60 milions d'euros.Amb aquest increment, el pressupost per a aquest exercici arriba als 275,7 milions d'euros, o als 317,7 milions si es considera el període d'un any d'aplicació de la mesura. Una xifra que no s'havia assolit mai a la història de l'assegurança, i que és més d'un 50% superior al pressupost aprovat per a cadascun dels exercicis del període comprès entre el 2013 i el 2020.Aquesta mesura resulta fonamental per a la política de suport a les assegurances agràries, un instrument que permet l'estabilització de rendes al sector, i el protegeix de molts fenòmens naturals adversos. En l'escenari de canvi climàtic actual, les assegurances agràries són cada vegada més necessàries, cosa que justifica l'increment del suport públic amb aquestes subvencions que es dirigeixen a abaratir el cost de les primes al pagès.Aquesta actuació de suport és la segona modificació de gran importància que es duu a terme l'any 2022 en la política d'assegurances agràries, després del nou mecanisme que aportava una major protecció al sistema per part de la reassegurança pública a través del Consorci de Compensació d'Assegurances, i que es va publicar al BOE el dia 30 de juny passat mitjançant l'Ordre ETD/600/2022, de 29 de juny.Amb aquestes mesures extraordinàries, a les quals cal afegir les pujades del pressupost ordinari aprovades per als anys 2021 i 2022, el Govern reconeix el caràcter prioritari de les assegurances agràries per ser l'instrument principal de què disposa l'agricultor per a la gestió dels riscos que poden afectar les seves explotacions, i així poder garantir-ne la viabilitat i el suport a la renda agrària.