Agricultura

El Govern distribueix 220 milions a les comunitats autònomes per a l'agricultura

04/05/2020

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) distribuirà 219,8 milions d'euros per executar programes agrícoles, ramaders i de desenvolupament rural, segons s'ha acordat aquest dijous en la conferència sectorial telemàtica que s'ha fet amb les comunitats autònomes.


El ministre, Luis Planas, ha presidit avui la conferència, en la qual s'ha estudiat repartir 66.578.245 euros en suport al sector vitivinícola per promocionar el vi en mercats de tercers països. Es cofinançarà, així, el 60 % dels 1.000 programes que les autonomies i el Ministeri han seleccionat prèviament i que s'han aprovat mitjançant un acord de la Comissió Nacional de Selecció corresponent a l'exercici FEAGA 2021.


Per finançar els Programes de Desenvolupament Rural de les comunitats autònomes per al període 2014?2020, s'ha acordat distribuir 104.120.005 euros, que cobreixen els cinc primers anys d'aportació de l'Administració general de l'Estat als PDR.


Tenint en compte ja l'anualitat 2020, la quantia total de l'aportació transferida als PDR puja a 537,80 milions d'euros, és a dir, el 63,36 % del total previst per a aquest període de programació (848,77 milions d'euros). També s'han atorgat els fons comunitaris per al programa escolar de consum de fruita i hortalisses i llet del curs 2020/2021, amb un total de 22.540.779 euros per als dos programes.


Així mateix, es reserven 1,7 milions per a la línia de qualitat de les varietats vegetals i la certificació dels materials de reproducció, i 7,7 milions a les Canàries per donar suport a la producció agrícola dins del Programa d'Opcions Específiques per la llunyania i la insularitat (POSEI).


Per a la millora del sector hortofructícola i de conreus industrials i, en concret, per a ajudes al sector del llúpol, s'han distribuït 325.460 euros; per a l'ordenació i el foment de la millora ramadera i la conservació de la biodiversitat per a races autòctones, 1.412.142 euros.


Pel que fa al control oficial del rendiment lleter es distribueixen 1.437.971 euros i 2.617.450 euros per al foment de l'agricultura. En sanitat de la producció agrària, hi ha cinc milions d'euros per a la lluita contra plagues i malalties dels vegetals, i per als programes estatals d'erradicació de malalties animals s'han assignat 6.362.634 euros.