Sabies que

El Govern amplia el termini per demanar i tornar crèdits ICO COVID-19

11/01/2021

El Govern ha ampliat fins al pròxim 30 de juny de 2021 el termini de concessió de les dues línies d'avals públics de l'ICO COVID-19 per cobrir les necessitats de liquiditat (100.000 M?) i per finançar projectes d'inversió (40.000 M?), segons destaca el Reial decret llei 34/2020 de mesures urgents de suport a la liquiditat i la solvència de les empreses i els treballadors autònoms, entre els quals, els dels sectors agrari i de la indústria de transformació agroalimentària.


D'una banda, les empreses i els autònoms que ho sol·licitin i compleixin els criteris d'elegibilitat (sobretot que no es trobin en situació de mora o sotmesos a un procediment concursal) disposaran de tres anys addicionals d'ampliació del venciment dels préstecs de la línia d'avals ICO per a liquiditat, de manera que es passa dels 5 anys als 8.


A més, podran disposar d'un termini addicional de carència de 12 mesos més en el pagament del principal, sempre que la carència addicional no superi els 24 mesos.


Amb aquesta mesura, el Govern considera que s'alleuja de manera notable la càrrega financera d'autònoms i empreses que ho necessitin, en disposar de més temps per recuperar l'activitat empresarial i afrontar les obligacions financeres.


Els sectors agraris i de la indústria agroalimentària havien sol·licitat fins al 30 de novembre passat avals públics per un import conjunt de més de 8.000 M? de la Línia COVID-19 de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO). Això ha permès, de moment, unes 71.067 operacions de finançament de 46.504 empreses (sobretot, autònoms i pimes) per un import de 10.446,8 M?, cobertes, de mitjana, en un 76,7 % amb les garanties de l'aval de l'Estat.