Agricultura

Fundación Global Nature posa en marxa l'Observatori de la Biodiversitat Agrària

27/12/2020

Amb uns objectius ambiciosos però concrets, Fundación Global Nature (FGN) ha posat en marxa l'Observatori de la Biodiversitat Agrària (OBA), cofinançat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a través de la Fundació Biodiversitat. Es tracta d'una aposta per millorar el dispers coneixement sobre els efectes de les gestions agràries en la biodiversitat i fer passos segurs cap a una agricultura que tingui cura de la natura i produeixi aliments saludables i que resulti rentable.


FGN aposta per la ciència participativa per a la primera fase, en què crearà una xarxa de control que permeti diagnosticar a gran escala l'estat de la biodiversitat agrària actual. La ciència participativa (o ciència ciutadana) es reconeix com una metodologia amb una gran capacitat per poder desenvolupar estudis de biodiversitat a gran escala. El treball de recollida versarà sobre informació d'organismes amb un alt valor bioindicador, és a dir, pol·linitzadors, fauna del sòl i flora, i considerarà també el context del paisatge, amb una metodologia capaç d'avaluar l'efecte de las pràctiques agràries en la biodiversitat i fer visibles els èxits que els esforços en matèria de biodiversitat i sostenibilitat tenen en la matèria.


Per fer això, s'ha calibrat una metodologia rigorosa que proporciona solidesa a la feina dels ciutadans, convertits en observadors formats, responsables d'executar uns protocols dissenyats per FGN en col·laboració amb el Museu Nacional de Ciències Naturals (MNCN). Tota la informació serà revisada per validadors per confirmar la coherència i qualitat de les dades aportades segons el context temporal, geogràfic i la versemblança de les observacions.


Les dades recopilades s'abocaran a una base de dades pròpia gràcies a eines digitals (app i web) i es publicaran en obert periòdicament.


La ciència ciutadana


Per participar en l'OBA, els usuaris s'han de registrar mitjançant l'eina web o l'app i introduir les dades sobre les parcel·les en què es duran a terme els mostreigs. Cada parcel·la s'ha de registrar responent un qüestionari sobre les dades agronòmiques, de gestió i de la ubicació de la parcel·la. Les contribucions les revisaran validadors per garantir la qualitat i coherència de les dades introduïdes. L'ús de metodologies senzilles i adaptades per a usuaris no especialitzats, dins d'un disseny robust, calibrades en contextos reals i validades, permet dur a terme estudis d'alt interès per a la conservació, l'avaluació de l'efecte ambiental, l'avaluació del medi agrari i el desenvolupament de polítiques agràries i territorials.


A partir del març, la xarxa de l'OBA s'obrirà al públic. Tots els col·lectius, agricultors i organitzacions estan convidats a participar-hi. De fet, es duran a terme activitats de formació i difusió per a tots els interessats.