Emocions agràries

Francisco Góngora President d'HORTIESPAÑA

01/09/2019

La figura de les interprofessionals agroalimentàries adquireix cada vegada més rellevància per al futur de l'agricultura en general, i de l'hortofructicultura sota hivernacle solar en particular.


De fet, la possibilitat de defensa del sector dependrà molt de la capacitat que tinguin les organitzacions interprofessionals. Els sectors productius necessiten que se'ls protegeixi, i HORTIESPAÑA ha abanderat la defensa de la imatge de l'hivernacle solar i surt al món per explicar-ho. En aquests més de tres anys de funcionament d'aquesta organització interprofessional hem contribuït a la "redescoberta" dels cultius sota hivernacle i els hem acostat a la societat. Dic "redescoberta" perquè, tot i que aquest sector té més de 60 anys, era molt desconegut.


Quan HORTIESPAÑA ho va detectar va posar fil a l'agulla i el primer que va fer, tot just constituïda, va ser posar en marxa la campanya "Cultius d'hivernacle".


A més de la promoció, HORTIESPAÑA té altres reptes en què ja treballa:


- Lideratge i defensa del sector. A HORTIESPAÑA continuarem sent el màxim òrgan representatiu que lideri i coordini el sector de fruita i hortalissa cultivada sota hivernacle, exercint una posició de lideratge i defensa de l'horticultura, i alçant la veu per posar en valor la producció d'hivernacle i la seva sostenibilitat social, econòmica i mediambiental.


- Comunicació i imatge. Continuarem la tasca de comunicació i informació per assolir notorietat i coneixement de l'organització per part dels mitjans de comunicació, la comunitat econòmica i empresarial, i la societat en general.


- Fòrum de diàleg. HORTIESPAÑA vol potenciar la integració del sector com un model per millorar la relació entre tots els agents implicats en la cadena, fent un èmfasi especial en la dels productors, i afavorir la verticalitat al llarg de la cadena alimentària i la millora del funcionament de la cadena de valor en si.


- Cooperació europea amb altres OIA. Continuarem tenint una relació fluida amb altres organitzacions interprofessionals vinculades al sector hortofructícola d'altres estats de la UE.


- Competitivitat i nous mercats. Considerem fonamental millorar la competitivitat del sector i és molt important la cerca de nous mercats als quals exportar. Actualment, els Estats Units, el Canadà i el Japó mostren un gran potencial per a les nostres produccions, però, a causa de la manca d'actualització dels protocols d'exportació a tercers països, s'està desaprofitant l'oportunitat de tenir presència en aquestes destinacions.


- Equilibrar la cadena. La Interprofessional, des que es va posar en funcionament, ha treballat amb un objectiu clar: equilibrar la cadena de subministrament amb la finalitat de garantir als productors unes rendes mínimes, i també incentivar la qualitat i el consum. Amb tots aquests reptes en cartera i moltes ganes de treballar, HORTIESPAÑA està escrivint el futur del sector hortofructícola sota hivernacle solar d'Espanya.