Alimentos
Indústria

El Fons Espanyol de Garantia Agrària ha finalitzat l'assignació de la campanya 2022

17/08/2023

El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha assignat 12.796.785 euros de la reserva nacional de pagament bàsic de la Política Agrària Comuna (PAC) a 2.488 agricultors i ramaders que inicien la seva activitat, corresponents a la campanya del 2022. L'assignació mitjana per beneficiari arriba als 5.143,40 euros.

Aquesta assignació és una de les mesures contemplades al primer pilar de la PAC per donar suport als joves i nous agricultors que compleixen determinades condicions d'instal·lació i formació establertes a la normativa.

El 85 % dels beneficiaris d'aquest pagament, 2.124 pagesos i ramaders, són joves, que han percebut una assignació total de 10.881.667,52 euros (5.123,20 euros de mitjana per beneficiari).

A més, la reserva nacional de pagament bàsic ha concedit a altres agricultors i ramaders que comencen l'activitat agrària un total de 1.915.116,90 euros, a repartir entre 364 beneficiaris, fet que suposa una assignació mitjana de 5.261,31 euros per beneficiari .

Aquestes dades consoliden la tendència de creixement de l'assignació de la reserva nacional observada en el període 2015-2022 respecte de l'anterior etapa de la PAC (2007-2014). Així, en el conjunt d'aquest darrer cicle, s'han assignat drets de pagament bàsic a 26.092 agricultors i ramaders per un import de més de 135 milions d'euros, amb una mitjana de 16,9 milions d'euros anuals, quan durant el període anterior aquesta mitjana anual va ser de cinc milions d'euros.

Enfront de la mitjana anual de 1.050 joves que van rebre drets de la reserva entre el 2007 i el 2014, en el període 2015-2022 s'han atès 2.845 joves cada any.

Els resultats de l'assignació de la reserva nacional de pagament bàsic a la campanya 2022 confirmen el funcionament correcte d'aquest mecanisme com una eina fonamental per al suport a la renda, en el marc de la incorporació dels joves agricultors i ramaders a Espanya.

Per a tots els beneficiaris d'aquesta assignació de drets de la reserva nacional de la campanya 2022 es durà a terme la conversió definitiva dels seus drets de pagament bàsic a drets d'ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat en el marc de la campanya de sol·licitud 2023.

Els joves i altres agricultors i ramaders que comencin l'activitat agrària continuaran tenint prioritat en les assignacions de la reserva nacional del nou ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat per al període 2023-2027.