Indústria

El FEI, CaixaBank i MicroBank donaran suport a les pimes espanyoles amb 500 milions d'euros

23/12/2021

El Fons Europeu d'Inversions (FEI), que pertany al Grup del Banc Europeu d'Inversions, uneix forces amb CaixaBank i MicroBank per donar suport a les petites i mitjanes empreses espanyoles afectades per la crisi econòmica que ha generat la COVID-19.


El FEI proporcionarà una garantia de 350 milions d'euros a CaixaBank i MicroBank, i això permetrà al banc espanyol originar una cartera de 500 milions d'euros de finançament per a les pimes espanyoles.


Gràcies a la garantia del FEI en el marc del Fons Europeu de Garantia (EGF), CaixaBank i MicroBank oferiran un finançament més favorable a les petites i mitjanes empreses en sectors especialment exposats a la pandèmia de la COVID-19, i així es donarà suport a la recuperació de la manca de liquiditat i es mantindran llocs de feina al país. El FEI assumirà fins al 70% del risc d'aquests nous préstecs que el banc espanyol concedirà a les pimes.


Dona suport a l'acord el Fons Europeu de Garantia, que forma part del paquet de rescat de la UE de 540.000 milions d'euros que es va aprovar per donar resposta a l'impacte econòmic de la pandèmia. Es calcula que més de 18.000 empreses espanyoles se'n beneficiaran.