Agricultura

El FEGA publica el fullet divulgatiu per als demandants dels ajuts de la PAC el 2022

29/03/2022

El Fons Espanyol de Garantia Agrària O.A. (FEGA) publica el fullet divulgatiu per als demandants dels ajuts de la PAC l'any 2022, que ja es pot consultar a la pàgina web a manera de tríptic informatiu.


La campanya 2022 és l'última del període transitori, que garanteix la continuïtat dels ajuts actuals fins l'1 de gener de 2023, data en què es posarà en marxa el nou Pla Estratègic nacional de la PAC 2023-2027. El retard de l'entrada en vigor de la Reforma de la PAC, fins l'any 2023, va fer que es publiqués un reglament comunitari que establia disposicions específiques del període transitori per a les campanyes 2021 i 2022. Aquesta norma va assegurar un marc estable, atès que va permetre la continuïtat d'aquests ajuts d'acord amb les mateixes regles del període 2014-2020. Això inclou la programació dels ajuts actuals al creixement rural, de conformitat amb els PDR, fins al 31 de desembre de 2022, i incorpora les normes d'aplicació dels fons FEADER Next Generation, que corresponen al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la UE.


A partir del 2023 es modifiquen els criteris d'agricultor actiu, que seran, a partir d'aquest any, els que compleixin una de les tres condicions següents: estar afiliats a la Seguretat Social Agrària per compte propi; que almenys el 25 % dels ingressos totals procedeixin de l'activitat agrària; que l'import d'ajuts directes sigui menor o igual a 5.000 ? anuals. Els agricultors que actualment compleixin la condició d'agricultor actiu, però considerin a partir de les noves condicions establertes en el pla estratègic de la PAC per a la campanya 2023 que deixaran de ser-ho, podran cedir els drets de pagament bàsic durant la campanya 2022.