Agricultura
Agricultura

El FEGA estableix el pla de control de l'ajut a la collita en verd

14/04/2023

El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) ha publicat aquest dimecres una circular que té l'objectiu d'establir el pla general de control de l'ajut a la collita en verd per a la verema del 2023. 

Després de consensuar el document amb les comunitats autònomes, el FEGA ha assegurat que es pretén garantir una aplicació harmonitzada de la normativa, amb igualtat de tractament entre els possibles sol·licitants dels ajuts i marcant uns criteris mínims perquè les actuacions dels organismes pagadors es facin de manera coordinada.

Per al pagament dels ajuts, les comunitats autònomes han d'adoptar les mesures oportunes per a la disposició correcta dels fons comunitaris i per assegurar el compliment de la normativa.

La circular recull aspectes com ara els controls previs a les sol·licituds d'ajut i les sol·licituds de pagament; els controls de qualitat i els posteriors al pagament de l'ajut; les penalitzacions i la recuperació dels pagaments indeguts, entre d'altres.

Més informació a www.fega.gob.es/es/ayudas-excepcionales-productores-sectores-agrarios/ayudas-fertilizantes