R+D+i

FACSA avança en la producció de biopolímers i biofertilitzants a partir de fangs de depuradora

09/04/2021

FACSA, associat a AINIA Network, està desenvolupant un projecte per a la valorització dels fangs que es produeixen a les estacions de depuració d'aigües residuals (EDAR), amb els conceptes de biorefineria i d'economia circular, per obtenir productes de valor afegit.


El projecte, anomenat Bioedaria, que compta amb la participació d'AINIA, ha obtingut resultats esperançadors per a la valorització dels fangs de depuradora com a biopolímers i biofertilitzants, i ha aconseguit fins a un 30% de PHA (polihidroxialcanoats) i un 14% de Poly-P (polifosfats)a partir d'un residu complex com són els fangs de depuradora.


En el projecte s'han desenvolupat diferents bioprocessos per a la valorització de fangs de depuradora, com la digestió anaeròbia en dues fases per a la producció d'àcids grassos volàtils (AGV) i biogàs; la producció de biopolímers (PHA i Poly-P) amb cultius mixtes a partir dels AGV, i la producció de biofertilitzants mitjançant el cultiu de microalgues. A més, s'han estudiat diferents mètodes d'extracció sostenible de tots dos polímers.


Els biopolímers PHA, un cop extrets, es poden emprar com a bioplàstics amb característiques diverses, similars al polietilè o al polipropilè, en funció de la composició. Es tracta de bioplàstics biodegradables i biocompatibles produïts a partir d'una font renovable.


De la mateixa manera, alguns microorganismes tenen capacitat per acumular fosfats en forma de polímers, polifosfats o Poly-P. Tradicionalment, les aplicacions dels fosfats es dirigeixen a l'agricultura, la medicina o la indústria química, però el 80% de la producció se centra en l'obtenció de fertilitzants d'ús agrícola.


La tecnologia utilitzada en el projecte Bioedaria permet acumular PHA i recuperar els fosfats de les aigües residuals, de manera que se'n redueix la concentració en les aigües depurades i se n'obté un compost de valor afegit (Poly-P) per a la indústria agroalimentària per a emprar-se com a fertilitzant en sòls pobres en fosfats.


Un dels principals reptes d'aquest treball és la producció simultània de Poly-P i PHA amb cultius mixtes, tecnologia que s'ha estudiat en profunditat anteriorment. Amb això es persegueix la possibilitat de transformar els AGV en PHA, i recuperar els fosfats presents a les aigües residuals en forma de Poly-P de manera conjunta.


Fins ara, la majoria de treballs disponibles mostren el desenvolupament de la producció de cada biopolímer de manera independent, però Bioedaria busca la coproducció simultània per reduir els costos de producció i optimitzar el procés per obtenir més productes en una sola etapa.