Indústria

Extremadura convoca ajuts per promocionar el vi

14/11/2019

Les cooperatives, empreses vinícoles, organitzacions de productors i associacions d'organitzacions vitivinícoles poden presentar els projectes per sol·licitar ajuts per finançar la promoció del vi en mercats exteriors fins al 14 de gener vinent.


El Diario Oficial de Extremadura (DOE) recull l'anunci de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Població i Territori per informar el sector, que també es pot acollir als ajuts de la línia d'inversions de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, dins del programa de suport 2019/2023 al sector vitivinícola estatal.


Altres organitzacions extremenyes que es poden beneficiar de les subvencions per promocionar el vi internacionalment són les que es reconeixen a escala nacional, d'acord amb la normativa vigent, entre les quals figuren òrgans de gestió i de representació de les indicacions geogràfiques protegides i denominacions d'origen, i també les seves associacions, a més d'altres organismes públics amb competència per desenvolupar actuacions de promoció de productes i mercats en tercers països.


Els programes objecte de finançament poden tenir una durada màxima de tres anys, amb la possibilitat de prorrogar-los, prèvia sol·licitud justificada.


El finançament d'aquestes mesures de suport es farà d'acord amb el que estableix l'article 13 del mateix reial decret, un cop les organitzacions interessades hagin presentat les propostes.


Pel que fa als projectes d'inversió per accedir als ajuts de la línia d'inversions, que també s'han publicat avui dimecres, s'han de presentar abans de l'1 de febrer de 2020, com indica el DOE.