Ramaderia

Experts del sector ramader posen en valor el treball a les granges

02/08/2023

El programa Benestar Animal Europeu, que estan duent a terme la interprofessional espanyola del boví de carn (PROVACUNO) i les interprofessionals d'oví i cabrum a Hongria (JTT) i a Espanya (INTEROVIC), amb el cofinançament de la Unió Europea, ha sondejat diversos experts per conèixer com pot afectar l'arribada d'un estiu extrem al benestar dels animals, i la feina, les mesures i les eines que duen a terme per garantir-lo.

La predicció estacional d'Europa per al trimestre estiuenc apunta a una alta probabilitat que les temperatures se situïn per sobre de la mitjana, amb el risc que aquest estiu del 2023 sigui tan extremadament calorós com el 2022. Segons les previsions, Espanya registrarà fenòmens meteorològics extrems, acompanyats en alguns casos de tempestes, com indiquen des de Meteored.

“És molt important la feina que es fa a les granges, perquè resulta imprescindible mantenir el benestar dels animals en un entorn on el canvi climàtic fa preveure temperatures més elevades”, assegura Juanjo Ramos, investigador de l'Institut Agroalimentari d'Aragó i catedràtic de la Universitat de Saragossa, que tem que la calor i la manca de pluges provoqui la disminució de les pastures, “que el ramader ha de compensar mitjançant pinsos i farratges, que incrementen de forma notable les despeses de la producció”. “L'aigua és imprescindible per a la vida i els nostres animals. La sequera, a més de reduir les fonts, afecta la qualitat de les aigües i, per tant, les produccions i el benestar animal”, segons Mayor. Per això, continua, “la resposta és recollir i conservar l'aigua, per a la qual cosa disposem de materials i tecnologies molt més eficients. A més, algunes d'aquestes infraestructures, ben dissenyades, contribueixen molt positivament a conservar la biodiversitat de la zona”.

De similar opinió és María Jesús Alcalde, catedràtica de Producció Animal de la Universitat de Sevilla i vicepresidenta de la Societat Espanyola d'Ovinotècnia i Caprinotècnia, que assegura que “cal evitar, en la mesura del possible, que els animals pateixin estrès tèrmic”. Per això, “han de tenir accés ad libitum a l'aigua fresca i de bona qualitat, perquè quan la temperatura és elevada n'augmenta la ingesta per mantenir el balanç hídric”. I entre les mesures que adopten les ramaderies, posa en valor “proveir-los d'ombres, bé naturals o artificials, perquè puguin protegir-se, i evitar manejar el bestiar en arreus, vacunacions i transport durant les hores de més calor del dia”. Aposta també per l'estalvi i la conservació com a millor estratègia en aquells llocs on no és possible comptar amb un proveïment garantit d'aigua de qualitat, “per això actualment comptem amb moderns materials d'impermeabilització i importants mitjans tècnics”. Cal fer-ho amb mesures clau com l'ús de dessalinitzadores en zones properes a la costa, construccions per a l'emmagatzematge d'aigua de pluja i el sistema de drenatge, i fins i tot l'ús de tecnologia que elimina els contaminants de les aigües residuals mitjançant l'ús de nanopartícules, per citar-ne alguns exemples”, recorda Alcalde.

Un estiu en què salvaguardar el benestar animal.

Sobre el terreny, Jesús Valtueña Calvo, veterinari i ramader d'oví a la província de Sòria, recorda que la sequera “és consubstancial amb el nostre clima mediterrani extrem”, però reconeix que, actualment, és “més freqüent i intensa”. Pel que fa a la seva ramaderia, lligada als cultius de secà, suposa que un any de sequera extrema com l'actual “fa créixer poc els cereals i, per tant, són difícils de recollir, de manera que en queden grans quantitats al camp i el bestiar en consumeix a l'estiu. Si a la tardor plou, naixerà de forma espontània i aquelles parcel·les que quedin a rostoll fins a la primavera proporcionaran aliment en grans quantitats”. Un altre problema és l'aigua per beure: “Si hi ha sequera, les basses estan seques i els rius també. Obliga a transportar aigua a remolc o a moure les ovelles a zones amb aigua, que són escasses, i això fa necessari el transport diari”.

Allò en què els tres experts coincideixen, així com els responsables del programa Benestar Animal Europeu, és que la calor afecta el benestar dels animals. Cosa que s'evita gràcies a un intens treball del ramader i a l'ús d'indicadors a les granges per monitoritzar i tenir controlats els diferents factors, com ara la temperatura, la humitat o l'alimentació.