Sabías que

Estados Unidos amenaza la PAC con su arancel a la aceituna negra de mesa española

01/09/2018

Tal com es temia, la Comissió de Comerç Internacional dels Estats Units (USITC en anglès) va publicar oficialment el 31 de juliol passat la resolució definitiva sobre l’impacte de les importacions d’oliva negra d’Espanya dins del sector productor californià. La resolució conclou que aquestes importacions fan competència deslleial perquè estan subvencionades i, per tant, danyen la indústria local. Arran d’aquesta resolució, a l’aranzel antidumping del 20 % (vigent des del 18 de juny passat), s’hi afegirà l’aranzel compensador de les subvencions del 14,75 %. Així doncs, l’aranzel total a l’oliva negra de taula espanyola serà d’un 34,75 %. Aquest aranzel s’estableix per un període mínim de 5 anys, que es podrà prorrogar per períodes iguals i que comportarà per a Espanya perdre gairebé tot el mercat nord-americà d’oliva negra, valorat en 70 M$ anuals, segons l’Associació d’Industrials Exportadors d’Oliva de Taula (ASEMESA), els representants de la qual es van reunir l’1 d’agost passat amb el ministre d’Agricultura, Luis Planas, que va qualificar aquesta decisió d’inacceptable i injusta, "ja que no es fonamenta ni en raons tècniques ni econòmiques". Aquesta pèssima notícia per al sector també ho és per a la política agrària comuna (PAC), ja que a l’informe l’Administració nord-americana qu?estiona la legalitat dels ajuts que reben els oleïcultors i considera que distorsionen el mercat i que incompleixen les regles de l’Organització Mundial del Comerç (OMC). Es crea, per tant, un perillosíssim precedent aplicable a qualsevol altre producte europeu que rebi suport de la PAC. Després de les gestions del Govern espanyol, la Comissió Europea està disposada a recórrer a l’Organització Mundial del Comerç per defensar la PAC i arbitrar mesures econòmiques —tal com preveu l’article 221 del Reglament de l’Organització Comuna de Mercats Agrícoles— que puguin ajudar a compensar, en la mesura que sigui possible, les activitats de promoció i presència als mercats exteriors de l’oliva de taula.