Agroeconomia

Espanya ratifica la primera posició com a primer productor ecològic europeu

01/01/2020

Els últims deu anys l'extensió dedicada a la producció ecològica biològica, orgànica a Espanya no ha parat de créixer, amb gairebé un milió d'hectàrees d'increment en el període 2008-2018, cosa que situa el nostre país com el de més superfície ecològica d'Europa i el quart del món (considerant alguns sectors concrets, és el primer productor mundial d'oli d'oliva ecològic, el primer en vi i el segon en cítrics i llegums).


Concretament, la superfície d'agricultura ecològica es va situar l'any passat en 2.246.474 hectàrees ?el 9,7 % del total de la superfície agrària útil, SAU?, un 8 % més que l'any anterior, i el nombre d'operadors en 44.282, un 6 % més, 39.505 dels quals eren productors, 4.627 processadors i la resta, comercialitzadors, importadors i exportadors, segons les dades de l'últim informe que anualment elabora el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.


Pel que fa a les explotacions ramaderes ecològiques, un total de 7.923, es manté un creixement global discret però continu ?que el 2018 va suposar un 1,68 % més respecte de l'any anterior? i en destaca un augment del 15 % en oví de llet i en boví de llet, com també de l'11 % en porcí. En relació amb les indústries ecològiques, l'any passat es va apreciar un avenç important, amb 7.670 de vinculades a la producció vegetal, cosa que suposa un increment del 15 % sobre l'any anterior, i també 1.216 de relacionades amb la producció animal, amb un increment de gairebé el 6 %.


Les anàlisis del Ministeri d'Agricultura assenyalen que, en el futur, es preveu una expansió del consum i de la demanda interior de productes ecològics, ja que estan en línia amb l'evolució del consumidor, que experimenta creixements de dos dígits els últims anys, i per seguir una clara tendència de convergència amb els països més avançats de la UE. Tot i que la despesa per capita a Espanya encara és baixa, es manté una tendència alcista i ja se situa en 46,5 ? per habitant i any, xifra que duplica els 21,85 ? que ens gastàvem en productes eco el 2013.


La producció ecològica, també anomenada biològica o orgànica, coneguda a més pels apòcopes bio i eco, és un sistema general de gestió agrícola i producció d'aliments que combina les millors pràctiques en matèria de medi ambient, juntament amb un elevat nivell de biodiversitat i de preservació dels recursos naturals, com també l'aplicació d'exigents normes sobre benestar animal.


Aquest mètode de producció té un paper social doble, ja que d'una banda proveeix d'aliments bio un mercat específic que respon a una demanda creixent de la població, i, de l'altra, proporciona a la societat béns que contribueixen a protegir el medi ambient, el benestar animal i el desenvolupament rural, en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030.


Com a distintiu perquè el consumidor pugui diferenciar els productes ecològics, hauran de dur imprès el logotip de la UE i el codi numèric de l'entitat de control de qui depèn l'operador responsable del producte ecològic, a més de la seva pròpia marca i dels termes específics de la producció ecològica.