Sabies que

Espanya manté estables les emissions contaminants agràries de GEH

01/09/2019

Les emissions contaminants de gasos d'efecte hivernacle (GEH) del sector agrari a l'atmosfera es van mantenir estables durant l'any 2018, segons l'avançament de l'Inventari d'Emissions publicat pel Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO), que destaca que la pujada d'un 1,4 % de les emissions de l'activitat ramadera es va compensar amb el descens del 2,5 % de les que tenien l'origen en els cultius agrícoles.


A més, a les emissions brutes de GEH de gairebé 333 milions de tones de CO2 equivalent cal descomptarhi les absorcions de gasos contaminants que tenen a veure amb l'ús agroforestal de les terres, que s'inclou en l'anomenat "sector d'usos del sòl, canvis d'ús del sòl i silvicultura" (LULUCF, per les sigles en anglès), que es van estimar en 37,74 Mt de CO2 equivalent (-11 % del total d'aquesta mena d'emissions), de manera que les emissions netes totals de GEH es van quedar a Espanya l'any 2018 en 295 Mt de CO2 equivalent, és a dir, van baixar un 2,3 % i una mica més de 6,8 milions.


El MITECO subratlla que les activitats ramaderes són responsables del 67 % de totes les emissions de Pugen les d'origen animal i baixen en els cultius agrícoles SABIES QUE... Un 2,5 % és el que van disminuir les emissions de cultius agrícoles l'any passat GEH del sector agrari i que van augmentar un 1,4 % a causa, fonamentalment, de les procedents de la gestió de fems (+2,6 %) i de les de fermentació entèrica (+0,8 %), que es produeix sobre el procés digestiu dels animals i és responsable de les emissions de metà.


Contràriament, les emissions de cultius agrícoles van disminuir un 2,5 % l'any passat, sobretot pel descens del 2 % de les emissions d'òxid nitrós (N2O) per la gestió de sòl agrícola, i la davallada en l'ús de fertilitzants inorgànics respecte de l'any anterior, i en les emissions menors de diòxid de carboni (CO2) pel descens d'un 17 % de l'aplicació d'urea.


També destaca que les emissions de l'anomenada maquinària off-road, agrícola, forestal i pesquera, que representa un 4 % de les emissions de GEH totals, va elevar la contribució negativa durant l'any passat un 4,1 %, fins a superar els 12,3 Mt de CO2 equivalent emès.