Agricultura

Espanya augmenta la superfície protegida i redueix les emissions de gasos d'efecte hivernacle

16/12/2020

Espanya augmenta la superfície protegida i redueix les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), entre altres avenços, segons reflecteix l'informe del perfil ambiental d'España (PAE) 2019 presentat per la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera.


L'avenç d'emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) reflecteix unes emissions brutes de 313,5 milions de tones de CO2 equivalent el 2019; això suposa una disminució del 6,2% en comparació amb l'any anterior i del 29,3% en comparació amb el 2005. No obstant això, el 2018 Espanya va aportar el 7,9% de les emissions totals de GEH dels estats membres de la Unió Europea, i es va convertir així en el 6è país emissor, tot i que, per habitant, és a la posició número 18, per sota de la mitjana europea.


Les emissions de la indústria (2,9%), l'agricultura (1,4%), el sector residencial, comercial i institucional (3%) i de l'ús de gasos fluorats (5,2%) van disminuir el 2018, mentre que van augmentar lleugerament les del sector residus (0,7%) i del transport (0,7%).


El perfil ambiental d'aquest any inclou, per primer cop, indicadors per mesurar el repte demogràfic. A Espanya, les ciutats concentren el 54% de la població en el 5% del territori, i les zones intermèdies agrupen el 32,8% dels habitants en el 22% de superfície, mentre que les zones rurals només acullen el 13,2% de la població en el 73% del territori. Gairebé la meitat del nostre país es troba per sota del llindar que la UE considera en risc de despoblació.


En l'última dècada han perdut població el 85,6% dels municipis de menys de 1.000 habitants, el 73,7% dels municipis de 1.000 a 5.000 habitants i el 51,2% dels municipis de 5.000 a 20.000 habitants.


Per donar resposta a aquesta problemàtica, el Govern espanyol va crear la Secretaria General per al Repte Demogràfic. En aquesta línia, l'executiu espanyol treballa en l'aprovació de l'Estratègia Nacional de cara al Repte Demogràfic, un document consensuat amb les comunitats autònomes que pretén fixar les bases per aconseguir la cohesió social i territorial mitjançant la reactivació de les zones més afectades per la despoblació i la reducció de la bretxa urbanorural.