Agricultura

Espanya aposta per l'agricultura ecològica

24/10/2019

Manté el país com a líder en superfície eco dins de la Unió Europea (UE) i en la quarta posició al món.


El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha donat a conèixer les estadístiques de la producció ecològica a Espanya del 2018, les dades de la qual confirmen la tendència de creixement sostingut i la consolidació de sector.


La meitat de la superfície orgànica es destina a pastures permanents (+9 %); el 25 %, a conreus de terres llaurables (+4 %), i el 25 % restant, a conreus permanents (+8 %). Pel que fa a la superfícies agrària útil (SAU) d'Espanya, l'ecològica ja suposa el 9,7 %, amb una tendència de creixement anual mitjà de la superfície total en ecològic del 7 % els últims cinc anys. El nombre total d'operadors ha repuntat un 5,6 %, fins als 46.463, i destaca l'evolució positiva en totes les categories: productors primaris (+4,7 %), establiments industrials (+13,7 %), importadors (+21 %) i comercialitzadors (+22 %).


Per al Ministeri, aquestes dades posen de relleu l'increment del nombre d'operadors en les fases posteriors de la cadena alimentària, per l'increment de la demanda.


La tendència del creixement mitjà anual l'últim lustre ha estat del 5,9 % en productors agraris, 18 % en indústries i 24 % en comercialitzadors d'aquesta mena d'aliments. En producció vegetal, el Departament subratlla l'increment d'hectàrees dedicades a tubercles i llegums, fruiters, plataners, cítrics i baies, i també en vinya i olivera.


Les activitats relacionades amb la producció vegetal van arribar a les 7.670 (més de 1.000 de noves respecte del 2017); la més nombrosa és la relativa a la manipulació i conservació de fruita i hortalisses, i la d'elaboració de begudes. Pel que fa a la producció animal, el nombre d'explotacions ramaderes eco puja fins a 7.923 (+2 % respecte de l'any anterior), en especial de llet de boví i oví, i aus de corral de posta i de carn.


El nombre de caps de bestiar en aquesta mena de producció també avança, especialment en porcí, oví, caprí i boví de llet, gallines de posta i apicultura.


L'aqüicultura és un altre subsector amb un fort creixement el 2018 en aquest àmbit, amb un 40 % més en producció, fins a les 6.330 tones.


Els establiments industrials eco van sumar el 2018 8.886, cosa que suposa un increment del 13,7 %; els relacionats amb la producció animal es van situar en 1.216, amb un avenç remarcable de la indústria càrnia i làctia.


Els aliments ecològics, també anomenats biològics o orgànics, estan sotmesos a un sistema de control regulat per la normativa comunitària i inclòs en el Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària.


El MAPA ha detallat que el programa de la producció ecològica exigeix fer almenys una visita anual als diferents operadors de la producció ecològica (productors, transformadors o comercialitzadors).