Indústria

Es posa en marxa el registre de contractes alimentaris

21/12/2022

El Consell de Ministres ha aprovat avui, a proposta del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, un reial decret que desenvolupa el registre de contractes alimentaris de caràcter digital en què s'hauran d'inscriure, amb caràcter obligatori, els contractes subscrits amb els productors primaris i les seves agrupacions, en compliment de la llei de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària, aprovada el desembre del 2021.


El registre de contractes alimentaris incrementa la protecció dels productors primaris i les agrupacions, ja que facilita les funcions d'inspecció i control de l'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA) i de les autoritats d'execució de les comunitats autònomes, encarregades de vetllar pel compliment de les obligacions en matèria de cadena alimentària en l'àmbit de les seves competències. Així s'aconsegueix més seguretat jurídica en les relacions comercials i una estructuració més eficient de la cadena de valor.


En aquest marc, el reial decret aclareix qui són els subjectes obligats a inscriure els contractes alimentaris que, segons la llei de la cadena, es tracta dels compradors que formalitzen els contractes amb els productors primaris i les seves agrupacions. També indica el procediment d'inscripció, que serà intuïtiu i senzill, i que s'ha de fer abans del lliurament dels productes objecte del contracte i quan es produeixin modificacions del contracte pactades per ambdues parts.


A més, la norma aclareix que els obligats a inscriure el contracte seran els primers compradors quan adquireixin llet crua dels ramaders. Pel que fa als contractes alimentaris formalitzats com a contractes d'integració, com en el cas de produccions d'engreix del sector avícola, serà l'integrador l'obligat a inscriure'ls al registre electrònic.


El registre depèn orgànicament del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i està adscrit a l'Agència d'Informació i Control Alimentaris. L'accés és a través de la pàgina web d'AICA (www.aica.gob.es) des de l'enllaç que s'habilitarà per accedir-hi quan el reial decret entri en vigor, l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial del Estat.


Tot i això, i amb la finalitat de garantir l'operativitat de l'aplicació electrònica del registre i assegurar que els operadors tinguin marge per disposar dels recursos necessaris, la norma aclareix que es pot fer la inscripció dels contractes alimentaris des del proper 31 de gener del 2023, si bé no tindrà caràcter obligatori fins al 30 de juny del 2023.