Agricultura
Agricultura

Es modifica el reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters per adaptar-lo a la nova normativa de la UE

21/06/2023

S'aprova un reial decret pel qual es modifiquen els reglaments tècnics de control i certificació de plantes de viver de fruiters i de control de la producció i comercialització dels materials de reproducció de les plantes ornamentals.

Amb aquesta modificació es transposa la nova normativa comunitària sobre les plagues regulades no quarantenàries de la Unió Europea en els materials de reproducció de plantes ornamentals, els materials de multiplicació de fruiters i els plançons de fruiters destinats a la producció fructícola, recollida a la Directiva d'Execució (UE) 2022/2438 de la Comissió, de 12 de desembre de 2022.

La norma comunitària té per objecte actualitzar la llista i els requisits de determinades plagues i, si s'escau, modificar les mesures específiques que s'han d'adoptar contra elles. Aquesta modificació afecta la llista de plagues regulades no quarantenàries compreses pels marcs reguladors de la Unió Europea en els àmbits de la producció, certificació i comercialització dels materials de reproducció, de multiplicació de fruiters i els plançons de fruiter destinats a la producció fructícola, com també de la producció i comercialització de materials de reproducció de plantes ornamentals. S'introdueixen noves disposicions de caràcter tècnic sobre mesures per determinar la presència d'aquestes plagues i els requisits relatius al lloc de producció o l'àrea en determinades espècies, motiu pel qual cal incorporar aquestes modificacions, que hauran d'estar incorporades a l'ordenament jurídic intern abans del 30 de juny del 2023.