Ramaderia

Es millora la normativa en matèria de productes reproductius d'espècies ramaderes

09/06/2022

S'ha aprovat un reial decret pel qual s'estableixen normes per a la comercialització dels productes reproductius de les espècies ramaderes d'àmbit nacional amb l'objectiu de millorar la legislació en matèria de productes reproductius i reforçar el paper dels bancs de germoplasma per a la conservació de la biodiversitat ramadera.


Amb aquest reial decret es garanteix l'aplicació correcta del reglament comunitari que regula la comercialització de productes reproductius a nivell europeu, alhora que actualitza les normes per als moviments d'aquests productes a nivell nacional i n'amplia l'àmbit d'aplicació a altres espècies ramaderes. També s'actualitza el registre d'establiments de productes reproductius, els requisits exigits als distribuïdors i la regulació sobre les excepcions que permeten donar flexibilitat a l'aplicació de la normativa en situacions concretes.


Així mateix, el reial decret estableix el Registre General de Bancs de Germoplasma i altres col·leccions de material genètic a l'aplicació informàtica ARCA. Aquest registre permetrà tenir un coneixement exacte de la situació en l'àmbit nacional de les actuacions de conservació ex situ del nostre patrimoni ramader i facilitar el compliment de les nostres obligacions com a Estat en matèria de conservació de la biodiversitat. A més, enfortirà la protecció de les nostres races autòctones.


L"ús de tècniques de reproducció assistida és imprescindible per garantir l"eficiència productiva de nombrosos sectors ramaders. A més, aquestes tècniques permeten optimitzar el maneig dels ramats, i això redunda en un consum d'insums menor i, per tant, en més competitivitat i sostenibilitat per als nostres ramaders.