Agricultura
Agricultura

Es convoquen subvencions per valor d'1,8 milions d'euros per a les entitats agràries de titularitat compartida

19/04/2023

El Ministeri d’Agricultura Pesca i Alimentació (MAPA) ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) un extracte de la convocatòria per a la concessió directa de subvencions a les explotacions agràries de titularitat compartida per a l’exercici 2023. Aquest paquet d’ajuts té un pressupost d’1,8 milions d’euros.                

Poden optar a aquestes subvencions les explotacions agràries de titularitat compartida que estiguin inscrites en situació d’alta en el registre d’explotacions agràries de titularitat compartida del Ministeri, amb un mes d’antelació a la data de publicació d’aquest extracte de l’ordre de convocatòria al BOE.               

Els ajuts es convoquen en règim de concessió directa i no estan subjectes a la concurrència competitiva dels sol·licitants. La quantia màxima anual és de 1.500 euros per explotació beneficiària.

Tal com estableixen les bases reguladores, la finalitat és contribuir al pagament de quotes de la Seguretat Social a les quals estan obligats els titulars de les explotacions agràries de titularitat compartida.

La documentació requerida a la convocatòria s’ha de presentar en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de demà, dia següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE, a través de la seu electrònica ministerial.

El text complet de l’ordre es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions. 

Així mateix, es pot obtenir més informació sobre les característiques d’aquests ajuts a la pàgina web del Ministeri a l’enllaç següent: www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/titularidad_compartida/Subvenciones%20directas%20a%20las%20explotaciones%20agrarias%20de%20Titularidad%20Compartida.aspx