Agricultura

Es convoquen ajuts d'1,5 milions d'euros per a explotacions agràries de titularitat compartida el 2022

21/03/2022

S'està enllestint la publicació d'una nova convocatòria d'ajuts per a les explotacions agràries de titularitat compartida, que estaran dotades amb un pressupost d'1.500.000 euros, cosa que suposa un increment del 50 % en relació amb les subvencions que es van convocar l'any 2021, la seva primera edició. Està previst que la convocatòria es publiqui a finals del mes d'abril.


Aquesta línia de subvencions, que es regulen pel Reial Decret 819/2021, de 28 de setembre, es va posar en marxa el 2021 per ajudar les explotacions agràries de titularitat compartida a fer front al pagament de part de les quotes a la Seguretat Social. A la primera convocatòria van rebre aquests ajuts 729 explotacions, el 80,64 % del total que potencialment se'n podien beneficiar, a les quals va correspondre un import mitjà de 1.371,74 euros.


La mesura té per objectiu incentivar les dones, que comparteixen feines agrícoles en explotacions familiars, a participar en igualtat de condicions en els drets i les obligacions que els corresponen per la seva tasca professional, en funció del reial decret, amb el qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions a les explotacions agràries de titularitat compartida.


Es tracta d'ajuts de concessió directa, no subjectes a concurrència competitiva dels demandants, amb una quantia màxima anual de 1.500 euros per explotació beneficiària. Es pot obtenir més informació sobre les característiques d'aquests ajuts en la pàgina web del ministeri a l'enllaç següent:


www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/titularidad_compartida/