R+D+i

Es convocarà a la tardor del 2021 una Cimera de Sistemes Alimentaris

06/04/2021

El secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, convocarà a la tardor de 2021 una Cimera de Sistemes Alimentaris. L'objectiu principal és establir les bases per a la transformació dels sistemes alimentaris, per fer-los més sostenibles, resilients, inclusius i equitatius, i evolucionar cap a dietes saludables i sostenibles. Hi ha un gran consens internacional sobre la necessitat d'avançar en l'adaptació del conjunt d'activitats relacionades amb la producció, la transformació, la distribució i el consum d'aliments perquè contribueixin a l'acompliment del conjunt dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.


La Cimera s'estructura en 5 vies d'acció: assegurar l'accés a aliments segurs i nutritius per a tots, canviar els hàbits de consum per models de consum sostenibles, impulsar una producció d'aliments que resulti positiva per a la natura, procurar mitjans de vida equitatius i la distribució del valor de les produccions i augmentar la capacitat de resiliència davant vulnerabilitats i crisis.


Aquesta iniciativa sorgeix en un context preocupant per a la consecució dels ODS de l'agenda 2030, ja que des de 2015 les xifres de persones que passen fam al món han tornat a augmentar, i alhora segueix augmentant el nombre de persones afectades per les diverses formes de malnutrició, inclosos l'obesitat i el sobrepès. I la greu crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 agreuja la situació.


Des de l'organització de la Cimera s'ha volgut involucrar el conjunt de la societat en la recerca de vies i solucions que ens permetin avançar en la transformació dels sistemes alimentaris, i amb aquest objectiu s'han posat en marxa un conjunt de diàlegs per fomentar-ne la participació. A Espanya hem posat en marxa un procés de diàlegs nacionals per demanar aportacions que oportunament transmetrem al Secretariat de la Cimera, procés en el qual els convidem a que prenguin part activa.


https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/food-systems-summit-2021/