Indústria

Entren en vigor els reials decrets sobre organitzacions de productors de fruita i hortalisses

14/10/2022

Avui han entrat en vigor dos reials decrets sobre el reconeixement i el funcionament de les organitzacions de productors (OP) del sector de la fruita i les hortalisses i sobre fons i programes operatius per adaptar la normativa específica d'aquest sector a la nova PAC. També ha entrat en vigor un tercer reial decret, RD 856/2022, la finalitat del qual és flexibilitzar la normativa de les OP perquè puguin adaptar-se a les pertorbacions del mercat ocasionades per la guerra d'Ucraïna i també per les condicions climàtiques desfavorables.Els reials decrets es van aprovar al Consell de ministres de dimarts 11 d'octubre, es van publicar al Butlletí Oficial de l'Estat ahir, 12 d'octubre, i han entrat en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE, avui 13 de octubre, segons recullen les tres normatives consultades per FEPEX.La primera normativa aprovada és el Reial Decret 855/2022, d'11 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 532/2017, de 26 de maig, pel qual es regulen el reconeixement i el funcionament de les organitzacions de productors del sector de la fruita i les hortalisses.El Reial decret té l'objectiu de modificar l'RD 532/2017, del 26 de maig, per atendre les recomanacions que la Comissió ha fet al Pla estratègic de la PAC presentat per Espanya relatives al grau d'integració de les organitzacions de productors de fruites i hortalisses, per millorar l'estructuració de la cadena alimentària en aquesta primera baula i dins l'àmbit de la fruita i les hortalisses, un dels elements essencials i més definitoris de la producció primària nacional.Com a novetat principal encaminada a assolir aquests objectius es defineix el concepte de membre agregador de productors amb més precisió, de manera que es limiti el grau d'agregació de les organitzacions de productors fins al tercer nivell, excepte en les cooperatives i les societats agràries de transformació, de manera que el soci productor pugui participar més directament en la presa de decisions de l'organització de productors i en els beneficis que pogués obtenir si l'organització executa un programa operatiu, segons recull l'RD. Així mateix, es modifica l'annex iv sobre el nombre mínim de membres i el valor de la producció comercialitzable d'algunes organitzacions de productors.També es va publicar ahir al BOE i ha entrat avui en vigor el Reial Decret 857/2022, d'11 d'octubre, pel qual es regulen els fons i programes operatius de les organitzacions de productors del sector de la fruita i les hortalisses i de les seves associacions en el marc de la intervenció sectorial del Pla estratègic de la Política Agrícola Comuna. El reial decret respon a la necessitat d'adaptar la normativa específica del sector de la fruita i les hortalisses i, en concret, la relativa als fons i programes operatius de les organitzacions de productors i les seves associacions a la nova PAC, i també la seva inclusió al Pla estratègic nacional de la PAC, segons FEPEX.Al Reial Decret 857/2022 es regulen els programes operatius de les organitzacions de productors, es disposen les regles aplicables als seus objectius, l'aprovació, modificacions posteriors i el finançament, i s'estableixen normes especials en matèries com ara la collita en verd, retirades de mercat per a distribució gratuïta o fins ambientals, però també en els fons operatius anuals, assenyalant-ne les normes de gestió, entre els principals aspectes.Finalment, ha entrat també avui en vigor el Reial Decret 856/2022, d'11 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 1179/2018, de 21 de setembre, pel qual es regulen els fons i programes operatius de les organitzacions de productors del sector de la fruita i les hortalisses.Aquesta normativa té com a finalitat flexibilitzar les condicions perquè les organitzacions de productors de fruita i hortalisses puguin modificar els seus programes operatius per tal d'adaptar-los a la situació actual marcada per la guerra d'Ucraïna i les condicions climàtiques desfavorables.Segons indica el Reial Decret, "la invasió per part de la Federació Russa a Ucraïna està provocant una important pertorbació dels mercats de fruita i hortalisses a tota la Unió Europea. D'altra banda, les condicions climàtiques especials que s'han observat a Espanya en la darrera campanya, amb episodis de sequera que afecten el desenvolupament dels cultius i comprometen la campanya de reg, i les gelades tardanes que han suposat una reducció dramàtica de les produccions en nombroses comarques espanyoles, agreugen la ja compromesa situació dels productors de fruita i hortalisses". "En vista d'aquesta pertorbació del mercat i de la combinació de circumstàncies sense precedents, els agricultors han trobat dificultats excepcionals per planificar, aplicar i executar els ajuts a través de programes operatius establerts als articles del 32 al 38 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, per la qual cosa cal pal·liar aquestes dificultats establint excepcions a algunes de les disposicions d'aquesta normativa".