Ramaderia

Entra en vigor la nova llei de sanitat animal de la UE

22/04/2021

Des del passat 21 d'abril ja està en vigor la nova llei de sanitat animal (Reglament (UE) 2016/429) sobre malalties animals transmissibles, que passa a ser aplicable a tota la Unió Europea.


L'objectiu d'aquesta nova norma, segons les autoritats europees, és recollir tots els assumptes relacionats amb la sanitat animal en una sola llei, "que inclogui regles més simples que facilitin la prevenció i l'eradicació de malalties."


Aquesta nova llei adopta l'enfocament one health (una sola salut) per prevenir i controlar prematurament les malalties animals, i ofereix més flexibilitat per ajustar les regles als ecosistemes locals.


El reglament, que va ser adoptat pel Parlament Europeu i el Consell al març de 2016, aclareix les responsabilitats dels ramaders, veterinaris, productors i altres persones relacionades amb l'àmbit ramader, i permet un ús més ampli de les noves tecnologies per a les activitats relacionades amb la salut animal pel que fa a la vigilància de patògens, el registre d'animals o la identificació