Sabies que

Ens podrem alimentar el 2050 sense destruir el planeta?

01/03/2019

Per respondre la pregunta clau de si durant els 30 anys vinents serem capaços d'alimentar el món sense destruir-lo, un equip internacional del qual ha format part Luis Lassaletta, investigador de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), ha avaluat i quantificat a escala global les necessitats de fertilitzants nitrogenats que tindria la producció agrícola per alimentar tota la població mundial.


Tenint en compte els diferents escenaris socioeconòmics futurs, els investigadors han conclòs que hi ha un escenari en el qual seríem capaços d'alimentar el planeta amb un nivell de contaminació menor a l'actual, és a dir, de manera sostenible. Tanmateix, per aconseguirho, cal que múltiples sectors de la societat s'hi comprometin i treballin en aquesta direcció ja que, en cas contrari, el deteriorament mediambiental del planeta seria massa greu