Agricultura

Els tres escenaris que s'obren per als pagesos espanyols després del Brexit

11/02/2020

Entre assolir o no un tractat hi ha una possible via intermèdia per a les relacions comercials entre el Regne Unit i la UE: tres escenaris que hauran de tenir en compte els pagesos espanyols que vulguin exportar a aquest país.


Des que el dia 1 de febrer Londres va abandonar oficialment la Unió Europea, s'ha obert un període de transició fins al 31 de desembre de 2020 en el qual no es preveuen grans canvis per a les empreses, tot i que caldrà veure si per a aleshores les parts són capaces de posar-se d'acord.


La Comissió Europea ha proposat un pacte amb "zero aranzels i zero quotes" ens els béns que entrin en el mercat únic, però el primer ministre britànic, Boris Johnson, no vol sentir a parlar de normes comunitàries i s'estima més un tractat de lliure comerç com el de la UE amb Canadà.


Johnson s'ha atrevit fins i tot a esmentar el "model Austràlia", país amb el qual la UE només té acords sectorials i deixa la resta a l'empara de l'Organització Mundial del Comerç (OMC).


Fernando Faces, expert de l'Institut Internacional San Telmo, defineix el moment actual como el "preludi d'una llarga batalla".


En declaracions a Efeagro, Faces descarta que el Regne Unit accepti accedir al mercat únic, deslliurant-se de quotes, aranzels i controls duaners a canvi d'assumir-ne les regles en qüestions socials, mediambientals i fitosanitàries, perquè "això seria com no haver sortit" de la UE.


Si aquesta opció no fos possible, considera "desitjable arribar a un acord de lliure comerç tipus Canadà", on desapareixerien els aranzels i les quotes, però es mantindrien els controls.


Els pagesos tenen por de l'impacte, però Faces el veu "inevitable" i creu que es podria mitigar fent més "lleus" els controls amb ajuda de la tecnologia.


Una tercera possibilitat consisteix en la manca d'acord, com passa actualment amb la UE i Austràlia, que estan negociant un tractat de lliure comerç.


Tret d'excepcions, els intercanvis amb països tercers es regeixen per les regles mínimes de l'Organització Mundial de Comerç (OMC) i estan sotmesos a aranzels i controls. També hi influiran altres factors, com el disseny dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) de la UE o l'evolució de la lliura i l'economia britàniques, que podrien fer disminuir la demanda.